Συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Αργιθέας την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024

Share

Συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Αργιθέας την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  21-03-2024 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής

Νικόλαος Σακκάς


Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΣΤΙΣ 21-03-2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 1456/15-03-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Σακκάς Νικόλαος Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα:  1οΆσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ. 3596/11.1.2024 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών – Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως αυτής ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής.
Θέμα:  2οΈγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης του έργου :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ».
Θέμα:  3ο«Περί έγκρισης μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των έντονων κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Περιβόλι “Κρανιές” της Τ.Κ. Καλή Κώμης της Δ.Ε Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας», καθορισμός τρόπου εκτέλεσης , έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης».
Θέμα:  4ο«Περί έγκριση τεχνικής μελέτης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΑΔΑΣ», καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης».
Θέμα:  5οΈγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΙΝΟΥ – ΑΡΓΙΘΕΑΣ».
Θέμα:   6ο  Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών για το έργο : «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στην Τ.Κ. Βραγκιανών».
Θέμα:   7ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών για το έργο : «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στην Τ.Κ. Πετρίλου».
Θέμα:   8οΣυζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης 1.887,16 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας.(Α’ Κατανομή)
Θέμα:   9οΠολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2025-2028
Θέμα  10οΈγκριση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργων μέσω συμμετοχής στο πρόγραμμα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55- 67 ετών, με δυνατότητα παράτασης
Θέμα  11ο Παράταση του χρόνου ισχύος των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών   συμμέτοχης των οικονομικών φορέων του έργου: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΦΑΣΗ)».

(Α/Α Διαγωνισμού: 190328)

Θέμα  12οΠαράταση του χρόνου ισχύος των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών συμμέτοχης των οικονομικών φορέων της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αργιθεας

Δείτε επίσης