Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μουζακίου την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

Share

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μουζακίου την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουζακίου, στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου, την 28η Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00μμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024

Εισηγητής: Ταμπάκου Μαρία

2Παροχή γνωμοδότησης επί της 08/2024 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μουζακίου σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

3ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.07/2024 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΣΚΗΘΕΝΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

4Αίτημα μετάθεσης ολοκλήρωσης της πράξης «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος – τηλεχειρισμός), παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου υδραυλικών και λειτουργικών παραμέτρων κεντρικού συστήματος τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης του δήμου Μουζακίου » της ΔΕΥΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

5ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ-ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

6ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

7Περί αποδοχής ή μη της γνωμοδότησης του πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση διαταγής πληρωμής ΚΙΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ άσκηση ή μη ένδικων μέσων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

8Ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ για την συμπλήρωση ΦΟΠ στη Δ.Κ. Πύργου Ιθώμης

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

9ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

10ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Εισηγητής: Παπακώστας Γεώργιος

Δείτε επίσης