Προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Καρδίτσας

Share

Προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Καρδίτσας

Συνάντηση του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκου με τον υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης Δ. Παπαστεργίου για την χρηματοδότηση σχετικής πρότασης

Το θέμα της προώθησης της πρότασης που αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Καρδίτσας έθεσε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος στον υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης κ. Δημ. Παπαστεργίου. Ο κ. Τσιάκος επισκέφτηκε τον κ. Παπαστεργίου στο γραφείο του στην Αθήνα και συζήτησαν την μελέτη που έχει εκπονήσει ο Δήμος Καρδίτσας και αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου με συνολικό κόστος χρηματοδότησης 1.530.000 ευρώ. Όπως προέκυψε η πρόταση θα προχωρήσει μέσω της πρόσκλησης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Ο Δήμαρχος Καρδίτσας ευχαρίστησε τον κ. Παπαστεργίου για την χρηματοδότηση της πρότασης και δήλωσε: «Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που αφορά στην ουσία το μέλλον του Δήμου Καρδίτσας και την περαιτέρω είσοδο του στις νέες τεχνολογίες που αναφύονται καθημερινά μέσα από έξυπνα συστήματα. Προσδοκούμε ότι με την υλοποίηση του έργου θα μπορούμε ως Δήμος Καρδίτσας να κάνουμε την δουλειά μας καλύτερα σε όλα τα επίπεδα και ταυτόχρονα να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες μας και όχι μόνο. Το έργο περιλαμβάνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Καρδίτσας με τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος του δήμου, παρέχοντας πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες».

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Βάσει της υφιστάμενης κατάστασης του δήμου και των αναγκών του, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται οι κάτωθι δράσεις:

 • Έξυπνο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ)
 • Έξυπνες στάσεις ΜΜΜ
 • Έξυπνο σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα
 • Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ
 • Οργάνωση Γραφείου Κίνησης και Διαχείριση Δημοτικού στόλου οχημάτων
 • Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων
 • Έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού εντός δημοτικών κτιρίων
 • Έξυπνος Οδηγός Πόλης / Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών
 • Ψηφιακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Λαϊκών Αγορών
 • Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Έξυπνο σύστημα προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων (πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιάς , σεισμού κλπ.) εντός των ορίων του δήμου και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους
 • Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων
 • Ψηφιοποίηση καταλόγων δημοτικών βιβλιοθηκών – Δημιουργία έξυπνης δημοτικής βιβλιοθήκης
 • Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Προϋπολογισμού
 • Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Κανονιστικών Αποφάσεων
 • Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας
 • Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ
 • Δημιουργία διασύνδεσης με δίκτυα υψηλής ταχύτητας μεταξύ δημοτικών κτιρίων – υποδομών
 • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η εξέλιξη του Δήμου όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εξαρτάται, μεταξύ άλλων από το επίπεδο ετοιμότητάς του αναφορικά με το επίπεδο υποδομών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, της κατάρτισης των στελεχών του, του τρόπου και φιλοσοφίας διοίκησής του, της οργάνωσης του, κ.λπ. Ο Δήμος μπορεί να επωφεληθεί στον μέγιστο βαθμό από την υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και κατ’ επέκταση από τις νέες τεχνολογίες με τρόπους που αυξάνουν την ποιότητα, την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα και το δυναμικό των διαδικασιών. Για να γίνει αυτό, απαιτείται η υιοθέτηση μιας ολιστικής στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού που θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία και τα στάδια υιοθέτησης πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών εφαρμογών.

Μέσα από την παρούσα μελέτη ο Δήμος θα έχει αποτυπωμένες όλες τις δυνατότητές του σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, κάτι που θα τον βοηθήσει να αναπτύσσει σωστή στρατηγική και να πορεύεται ορθά επιλέγοντας πάντα έργα που είναι απαραίτητα για τους δημότες, τις υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την πράξη εστιάζονται στα κάτωθι σημεία:

–           Μείωση στο λειτουργικό κόστος,

–           Αποτελεσματικότερη λειτουργία του δήμου με ταυτόχρονη βελτίωση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού,

–           Υλοποίηση καινοτόμων διαδικασιών και χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής,

–           Ο δήμος θα αποκτήσει μια δυναμική και σύγχρονη εικόνα εφάμιλλη μεγάλων εθνικών ή διεθνών φορέων,

–           Συμβολή στην αρτιότερη οργάνωση και αρχειοθέτηση του αρχείου που τηρεί ο δήμος και κατ’ επέκταση, στη βελτιστοποίηση πλήθους ενεργειών που συνδέονται με αυτό (προβολή, αναζήτηση, ανανέωση, εισαγωγή, τροποποίηση),

–           Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών,

–           Παροχή ποιοτικά και ποσοτικά αναβαθμισμένων και σύγχρονων υπηρεσιών εξυπηρέτησης/ ενημέρωσης του Πολίτη,

–           Δικαιότερη αντιμετώπιση των Πολιτών (εξίσωση κοινωνικών στρωμάτων, άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων & αποκλεισμών) εν συγκρίσει με τις παρεχόμενες υπηρεσίες /ενημέρωση κ.λπ.,

–           Προώθηση ενός πιο ασφαλούς τρόπου πρόσβασης στο αρχειακό υλικό.

Τέλος ο ωφελούμενος πληθυσμός διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, τους εσωτερικούς χρήστες του Δήμου (προσωπικό κλπ.) και στους εξωτερικούς χρήστες (πολίτες, επισκέπτες κλπ.). Συγκεκριμένα οι ωφελούμενοι ανά κατηγορία είναι:

 1. Εσωτερικές ομάδες ωφελουμένων/ χρηστών

Μέσω της προτεινόμενης πράξης θα ωφεληθούν τα στελέχη του δήμου και οι υπηρεσίες του, μέσω της αποτελεσματικότερης διάχυσης πληροφοριών και της ταχύτερης πρόσβασης στο αρχειακό υλικό. Το κανάλι αμφίδρομης επικοινωνίας που θα στηθεί μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών μεταξύ του δήμου και των πολιτών, θα συνεισφέρει στη μελλοντική βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και στην αποτελεσματική ευαισθητοποίηση στα μηνύματα των πολιτών και του εκάστοτε χρήστη.

 1. Εξωτερικές ομάδες ωφελουμένων/ χρηστών

Μεταξύ των φορέων (δημόσιοι, ιδιωτικοί ή φυσικά πρόσωπα) που θα αξιοποιήσουν το προτεινόμενο έργο καταγράφονται οι εξής:

>          Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, τόσο της περιφέρειας όσο και του κέντρου του δήμου, ως τελικοί αποδέκτες και χρήστες των υπηρεσιών.

>          Άλλοι δημόσιοι φορείς – Ειδικές κατηγορίες πληθυσμού: Αμεα, Ετεροδημότες και Έλληνες του εξωτερικού, ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού).

Δείτε επίσης