Διδακτική Επίσκεψη Τομέα Πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ Μουζακίου στην επιχείρηση “PC TECH”, Μαυρομμάτης Χρ. – Μπέκας Ηλ. Ο.Ε. στο Μουζάκι 

Share

Διδακτική Επίσκεψη Τομέα Πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ Μουζακίου στην επιχείρηση “PC TECH”, Μαυρομμάτης Χρ. – Μπέκας Ηλ. Ο.Ε. στο Μουζάκι 

 Την Πέμπτη στις 21 Μαρτίου ο τομέας Πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ Μουζακίου πραγματοποίησε διδακτική επίσκεψη  στην εταιρία “PC TECH”, Μαυρομμάτης Χρ. – Μπέκας Ηλ. Ο.Ε με έδρα το Μουζάκι Καρδίτσας. Η διδακτική επίσκεψη έγινε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τομέα πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ με σκοπό την αποκόμιση γνώσεων και εμπειριών από πραγματικούς χώρους εργασίας οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Στην επίσκεψη συμμετείχαν μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης του τομέα πληροφορικής συνοδευόμενοι από τις καθηγήτριες Πληροφορικής του σχολείου Βασδέκη Βασιλική και Κολοβού Ελένη.

Ο ένας εκ των ιδρυτών και ιδιοκτητών της εταιρίας κος Μπέκας Ηλίας, υποδέχθηκε θερμά τους μαθητές και τους ξενάγησε στον κόσμο της νέας τεχνολογίας των υπολογιστών και των κινητών τηλεφώνων. Τους μίλησε για  το αντικείμενο των σπουδών τους καθώς και της δουλειάς τους που είναι η πώληση υπολογιστών, περιφερειακών και αναλωσίμων, η επισκευή και σύνθεση μονάδων υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων, η λειτουργία και συντήρηση δικτύων η/υ, η κατασκευή λογισμικού και ιστοσελίδων, η παροχή συμβολαίων συντήρησης καθώς και η ασφάλεια και κρυπτογράφηση στοιχείων και δεδομένων η οποία αποτελεί και νεοεισερχόμενο εργασιακό αντικείμενό τους. Τέλος και με αφορμή την επιτυχημένη συνεργασία του ΕΠΑ.Λ Μουζακίου με την προαναφερθείσα εταιρία στο πρόγραμμα της μαθητείας των ΕΠΑ.Λ,  έγινε αναφορά στα οφέλη της υλοποίησής της τόσο από την πλευρά του φορέα- εργοδότη όσο και από την πλευρά του μαθητευόμενου μιας και ο τελευταίος εκτός από την αναβάθμιση του πτυχίου του ΕΠΑ.Λ σε 5ου βαθμού, έχει την ευκαιρία να αποκομίσει γνώσεις και εμπειρίες και να εξελιχθεί εργασιακά.


Δείτε επίσης