Στα 40 εκ. ΕΥΡΩ το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας λόγω «Daniel»

Share

 Στα 40 εκ. ΕΥΡΩ το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας λόγω «Daniel»

Απάντηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από σχετική ερώτηση του Βουλευτή Καρδίτσας  Γιώργου Κωτσού

O Βουλευτής Καρδίτσας Γιώργος Κωτσός, μετά από σχετική επιστολή του Συλλόγου Πληγέντων Επαγγελματιών Γεωπόνων Θεσσαλίας κατέθεσε αναφορά προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με προτάσεις στήριξης των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών εφοδίων, λόγω των προβλημάτων που δημιούργησαν οι πρόσφατες πλημμύρες.

Ο Υφυπουργός κ.Σταμενίτης ανταποκρίθηκε άμεσα στα αιτήματα που κατέθεσε ο κ.Κωτσός.

Η ηγεσία του Υπουργείου στην ενημέρωση που παρέθεσε στον βουλευτή, επισήμανε ότι, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2022 λειτουργούν δύο Χρηματοδοτικά Εργαλεία, ένα Χρηματοδοτικό Εργαλείο μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) και ένα Χρηματοδοτικό Εργαλείο μέσω του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤαΜιΔΑΕ). Ο αρχικά διαθέσιμος προϋπολογισμός του ΤαΜιΔΑΕ εξαντλήθηκε ήδη από τον Αύγουστο και υπήρξε μία αρχική πρόβλεψη για αύξηση του προϋπολογισμού, ύψους 10 εκατ. ευρώ. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη τις θεομηνίες που έπληξαν το τελευταίο διάστημα πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και τη Θεσσαλία, η αύξηση του προϋπολογισμού του Ταμείου διαμορφώθηκε τελικά σε 40 εκατ. ευρώ. Η ηγεσία του υπουργείου ξεκαθάρισε επίσης ότι, το ΤαΜιΔΑΕ αναμένεται να επαναλειτουργήσει πολύ σύντομα.

Όσον αφορά στο πρώτο αίτημα του Συλλόγου Πληγέντων Επαγγελματιών Γεωπόνων Θεσσαλίας που κατέθεσε με σχετική αναφορά ο κ.Κωτσός το υπουργείο επισημαίνει τα παρακάτω:

Α. Η στήριξη μέσω των Χρηματοδοτικών Εργαλείων σε επαγγελματίες αγρότες (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, Νέοι Γεωργοί, συλλογικοί αγροτικοί φορείς και ΚοινΣΕπ) είναι δυνατή ως εξής:

i. Εάν επαγγελματίας αγρότης υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο με επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι επιλέξιμος για να λάβει δάνειο από το ΤΕΑΑ και το ΤαΜιΔΑΕ, το οποίο θα είναι στο σύνολό του κεφάλαιο κίνησης. Μέσω του ΤαΜιΔΑΕ αυτό μπορεί να ανέλθει έως 25.000 ευρώ, ενώ μέσω του ΤΕΑΑ αυτό μπορεί να ανέλθει έως 200.000 ευρώ ή και ακόμα και περισσότερο υπό προϋποθέσεις.

ii. Εάν επαγγελματίας αγρότης δεν υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο με επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι επιλέξιμος για δάνειο από το ΤαΜιΔΑΕ ή το ΤΕΑΑ, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό του δανείου θα πρέπει να αφορά σε επενδυτικές δαπάνες και το υπόλοιπο σε κεφάλαιο κίνησης.

Β. Σύμφωνα με το Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, θεωρούνται επιλέξιμες μόνο οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή αίτησης στην αρμόδια αρχή. Σε αυτό το πλαίσιο, στις Συμφωνίες Χρηματοδότησης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Διαχειριστών των δύο Ταμείων αναφέρεται ότι δαπάνες, οι οποίες έλαβαν χώρα πριν από την αίτηση υπαγωγής στο κάθε Ταμείο, δεν γίνονται δεκτές. Ως εκ τούτου, τα δύο Ταμεία μπορούν να παρέχουν στήριξη σε επαγγελματίες αγρότες για επενδύσεις και για κεφάλαιο κίνησης για δαπάνες που θα πραγματοποιήσουν μετά την αίτησή τους για την παροχή δανείου.

Τέλος ο Βουλευτής ΝΔ Ν.Καρδίτσας, Γιώργος Κωτσός, αναφέρθηκε στην αταλάντευτη προσήλωσή του, στα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος της περιοχής μας. Ο κ.Κωτσός επισήμανε πως οι αγρότες της Θεσσαλίας, καθώς και τα επαγγέλματα που εξαρτώνται από αυτούς, αποτελούν την ραχοκοκαλιά της υπαίθρου Ελλάδας και της τοπικής οικονομίας.

Δείτε επίσης