Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στη Βατσουνιά την Τρίτη 13/02 και στο Φανάρι την Τετάρτη 14/02

Share

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στη Βατσουνιά την Τρίτη 13/02 και στο Φανάρι την Τετάρτη 14/02

ΤΡΙΤΗ 13/02/2024

Από 08:00 έως 15:00

Διακοπή ηλεκτροδότησης στη τοπική κοινότητα Βατσουνιάς, σε βιομηχανίες, αρδευτικά, κτηνοτροφικές μονάδες, Φ/Β κλπ. της τοπικής κοινότητας Βατσουνιάς.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/02/2024

Από 12:00 έως 15:00

Διακοπή ηλεκτροδότησης σε τμήμα της τοπικής κοινότητας Φανάρι. 

Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!

Δείτε επίσης