Δήμος Μουζακίου: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Share

Δήμος Μουζακίου: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 29 η  Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024

Εισηγητής: Ταμπάκου Μαρία

2Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024

Εισηγητής: Ταμπάκου Μαρία

3Έγκριση έκθεσης εσόδων –εξόδων Δ΄ τριμήνου 2023

Εισηγητής: Ταμπάκου Μαρία

4Χαρακτηρισμός  Κ.Α. ως δεκτικών  Χ.Ε.Π. προπληρωμής

Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

5Έγκριση της συμμετοχής του δήμου στην υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο».

Εισηγητής: Δήμαρχος

6Τροποποίηση καταστατικού Διαδημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας με την Επωνυμία ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

Εισηγητής: Δήμαρχος

7ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Εισηγητής: Δήμαρχος

8Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μνημείου οστών απογόνων Καραϊσκάκη ΣΤΗΝ ΔΚ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ

Εισηγητής: Δήμαρχος

9Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό προθεσμίας παράδοσης της διοίκησης και διαχείρισης των ενοριακών κοιμητηρίων

Εισηγητής: Δήμαρχος

10Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής ισότητας

Εισηγητής: Δασκάλου Φανή

11Περί κατασκευής προτομής του Βούλγαρη Γεώργιου

Εισηγητής: Δασκάλου Φανή

12Περί εκμίσθωσης του Κ2 καταστήματος του ΚΑΔ «ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΔΗΜΟΣ»

Εισηγητής: Δασκάλου Φανή

13Εγγραφή νηπίων σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου

Εισηγητής: Καραμπέκου Μαρία

14Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μεταστέγαση του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Φαναρίου

Εισηγητής: Καραμπέκου Μαρία

15Κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες των Σχολικών μονάδων (Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2024 )

Εισηγητής: Καραμπέκου Μαρία

16Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας αιρετών

Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

17ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 7 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

18ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 9 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

19ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

20ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 35 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

21Περί δημοπράτησης του αριθμ. 17 καταστήματος  της   Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου.

Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

22Περί δημοπράτησης των αριθμ. 26 και 27 καταστημάτων  της   Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου.

Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

23Ορισμός  δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση της επιτροπής της παρ 5 του άρθρου 186 του Ν 3463/06.

Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

24Απαλλαγή μισθωμάτων των ενοικιαζόμενων αγρών του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

25Εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης ΔΚ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

Εισηγητής: Παπακώστας Γεώργιος

26Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την λειτουργία Τράπεζας Αίματος στο Δήμο Μουζακίου

Εισηγητής: Κουτρομάνος Χρήστος

27σύσταση επιτροπής του άρθρου 8 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Συσσιτίου και Τράπεζας  ρουχισμού- Ιματισμού Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: Κουτρομάνος Χρήστος

28Περί σύνδεσης Κλειστού Γυμναστηρίου Μουζακίου με το Δίκτυο Φυσικού αερίου

Εισηγητής: Φούκας Βασίλειος

29Τροποποίηση της 181/2023 απόφασης του ΔΣ περί σύνταξης πρωτοκόλλων Διοικητικής αποβολής σε βάρος καταπατητών Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Μαγουλίτσας. 

Εισηγητής: Φούκας Βασιλείος

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΑΝΗ

Δείτε επίσης