Συνεδριάζει το ΔΣ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18:30

Share

Συνεδριάζει το ΔΣ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18:30

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Σ Ε   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η

Παρακαλείστε όπως στις 25 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης  (3-1-2024).
 2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύμβαση τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Επιμελητηρίου Καρδίτσας έτους 2024.

       Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης, Γενικός Γραμματέας  Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύμβαση υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών, zoom, ψηφιακού πιστοποιητικού, cloud backup και μαζικής αποστολής e-mail του Επιμελητηρίου Καρδίτσας έτους 2024.

Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης, Γενικός Γραμματέας  Επιμελητηρίου

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για την εφαρμογή του portal και του   marketplace του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στην διεύθυνση  karditsacci.gr και υποστήριξη των  e-mails του Επιμελητηρίου Καρδίτσας έτους 2024.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης  Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύμβαση υποστήριξης λογιστικών και φορολογικών θεμάτων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας για το έτος 2024.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Οικονομικός Επόπτης  Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύμβαση για την απομαγνητοφώνηση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των διοικητικών συμβουλίων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας έτους 2024.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης  Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφαση σχετικά με καθαρισμό των χώρων του κτιρίου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας έτους 2024.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης  Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) για το έτος 2024 στα πλαίσια της συμμόρφωσης του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού κανονισμού 2016/679  «Γενικός  κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων  (GDPR)» για την  προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης, Γενικός Γραμματέας  Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απασχόληση ενός νομικού συμβούλου (δικηγόρου) με ετήσια σύμβαση έργου για την υποστήριξη υποθέσεων της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας με τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 4919/2022.

     Εισηγητής: Παπαδημητρίου Γεώργιος Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων  Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του

 Επιμελητηρίου Καρδίτσας για υποβολή υπομνήματος σχετικά με τις  αποζημιώσεις  των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία DANIEL.

   Εισηγητής : Κατσίκης Γεώργιος , Μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη σύμβασης έργου διάρκειας οχτώ μηνών με τα δύο άτομα που απασχολούνται ήδη στο Επιμελητήριο Καρδίτσας μέσω προγράμματος ανέργων της ΔΥΠΑ, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποζημιώσεων από τις καταστροφικές κακοκαιρίες DANIEL και ELIAS που έπληξαν τη Θεσσαλία τον Σεπτέμβρη του 2023.

Εισηγητής : Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις επιχορηγήσεις (αριθμός συμμετοχών και ποσό) που παρέχει το Επιμελητήριο Καρδίτσας στις επιχειρήσεις-μέλη του για τη συμμέτοχή τους σε εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Εισηγητής : Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό ύψους δαπάνης που δύναται να πραγματοποιηθεί από το Επιμελητήριο Καρδίτσας με εγκριτική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής.

Εισηγητής : Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στη διοργάνωση του θεματικού πάρκου «Τα Παραμύθια του Κόσμου» στην πόλη της Καρδίτσας την άνοιξη του 2024.

Εισηγητής :  Παπαδάκος Πέτρος , Μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Συνταξιούχων Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Α.Ε.) Νομού Καρδίτσας για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στο Σύλλογο.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης  Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Σωματείου Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Σοφάδων και Περιχώρων για χορήγηση από το Επιμελητήριο Καρδίτσας οικονομικής ενίσχυσης στο Σωματείο.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης  Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας για την επιχορήγηση του «39ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας» που θα πραγματοποιηθεί από 14-23/3/2024 στην Καρδίτσα.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης  Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με οικονομική στήριξη από το Επιμελητήριο στους πληγέντες μελισσοκόμους από την κακοκαιρία DANIEL μέσω δράσης στήριξης της Ομοσπονδίας μελισσοκόμων Ελλάδος (ΟΜΣΕ).

Εισηγητής: Ντούλιας Κωνσταντίνος , Μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του 1ου Πειραματικού Γενικού

Λυκείου Καρδίτσας για κάλυψη από το Επιμελητήριο μέρους του κόστους     μεταφοράς  μαθητών του σχολείου για συμμέτοχή τους σε Εμπορική Μαθητική  Έκθεση που θα πραγματοποιηθεί την 1/3/2024 στη Θεσσαλονίκη.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης  Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προμήθεια καφέδων, αναψυκτικών , νερών για τις ανάγκες του Επιμελητηρίου Καρδίτσας (συνεδριάσεις Δ.Σ, Δ.Ε., επισκέπτες, κ.λ.π.) εκ περιτροπής από επιχειρήσεις εστίασης με δυνατότητα σερβιρίσματος εκτός καταστήματος (delivery).

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης  Επιμελητηρίου.

 1. Διάφορα.     

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  

Δείτε επίσης