Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024

Share

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 8η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. του προϋπολογισμού σε εντάλματα προπληρωμής. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών και Εργασιών Επισκευής οχημάτων (Ν.4412-2016), για το 2024. (Εισηγητής: Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (Ν.4412/2016), για το 2024. (Εισηγητής: Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών (Ν.4412/2016), για το 2024. (Εισηγητής: Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΙΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – Α.Φ. 20/2023» (Εισηγητές: κ. κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος)
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Ζέρβα Απόστολου για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος).
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις δημοτών. (Εισηγητής: Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)

Η Πρόεδρος

Σκούφη Βασιλική

Δείτε επίσης