Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ψήφισμα κατά των Ιδιωτικών ΑΕΙ

Share

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ψήφισμα κατά των Ιδιωτικών ΑΕΙ

Τα μέλη της Συνέλευσης του ΠΤΠΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, καθώς και σε κάθε πολιτική που οδηγεί στην εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και περιορίζει την ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία προς χάριν του οικονομικού κέρδους. Πιστεύουμε ότι οι ανώτατες σπουδές αποτελούν δημόσιο αγαθό, ανοικτό και προσβάσιμο για όλους και όλες. Συγχρόνως, αποτελούν πεδίο δημοκρατικών διεκδικήσεων/ διαδικασιών, καθώς και κριτικής αναζήτησης για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της παροχής γνώσεων και εμπειριών που διαμορφώνουν κριτικούς και ενεργούς επιστήμονες και πολίτες.

Η ίδρυση των ιδιωτικών ΑΕΙ θα λειτουργήσει σε βάρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, και των αντίστοιχων δημόσιων ιδρυμάτων, αφενός υποβαθμίζοντας τα κρατικά πτυχία και αφετέρου παρέχοντας πτυχία τύποις αλλά όχι επί της ουσίας ισότιμα με εκείνα των δημοσίων πανεπιστημίων. Ταυτόχρονα, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα αποτελέσουν πεδίο κοινωνικών διακρίσεων, καθώς θα είναι προσβάσιμα μόνο σε εκείνους/ες που έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στα αυξημένα δίδακτρα που απαιτεί η φοίτηση σε αυτά.

Καταδικάζοντας κάθε τύπου και μορφής διάκριση τόσο στο πεδίο της εκπαίδευσης όσο και γενικότερα, πιστεύουμε ότι βασικός σκοπός της πολιτείας για την ανώτατη εκπαίδευση οφείλει να είναι η λύση των χρόνιων προβλημάτων της, τα οποία και αποτελούν βασική αιτία της υποβάθμισης της ποιότητας των ανώτατων σπουδών. Η μακροχρόνια υποχρηματοδότηση, η μείωση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, οι προβληματικές υλικοτεχνικές υποδομές, η δυσλειτουργική φοιτητική μέριμνα, η αυξημένη γραφειοκρατία και πολλά ακόμη είναι προβλήματα που ταλανίζουν την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση και επιζητούν άμεσες λύσεις. Η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων όχι μόνο δεν θα αποτελέσει λύση για τα παραπάνω θέματα, αλλά αντίθετα θα δημιουργήσει νέα σειρά προβλημάτων τόσο στο επίπεδο των σπουδών όσο και της επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων.

Έχοντας ως βάση τα παραπάνω οι διδάσκουσες και διδάσκοντες του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πιστεύοντας και καταξιώνοντας μέσα από το έργο μας τον ρόλο του δημόσιου δημοκρατικού πανεπιστημίου, ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας αφενός να αποσύρει τον σχεδιασμό λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων και αφετέρου να φροντίσει για εξεύρεση μόνιμων και αποτελεσματικών λύσεων στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας μας.

Δείτε επίσης