Εμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας: Επισημάνσεις ενόψει χειμερινών εκπτώσεων

Share

Εμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας: Επισημάνσεις ενόψει χειμερινών εκπτώσεων

Την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου αρχίζουν οι χειμερινές εκπτώσεις για το 2024, βάσει του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης που τοποθετεί την έναρξή τους την δεύτερη Δευτέρα του έτους, ενώ ολοκληρώνονται στις 29 Φεβρουαρίου.

Ο Εμπορικός Σύλλογος της Καρδίτσας ενημερώνει και υπενθυμίζει στα μέλη του ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμο 4177/2013 που αφορά την υποχρεωτικότητα της αναγραφής των διπλών τιμών στα εκπτωτικά προϊόντα ισχύουν τα εξής:

  • Είναι υποχρεωτική η αναγραφή διπλής τιμής , δηλαδή της παλαιάς (διαγεγραμμένης) και της νέας τιμής όλων των ειδών που πωλούνται με έκπτωση.
  • Επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
  • Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται , οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προσθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία.
  • Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων , θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού (<< από …% έως …%>>).
  • Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
  • Οι καταστηματάρχες θα πρέπει , σε περίπτωση ελέγχου , να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα , ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα έχουν πλέον διπλασιαστεί και χρειάζεται τα μέλη να επιδείξουν την ανάλογη επιμέλεια, καθώς είναι εντελώς αχρείαστο να επιβάλλονται αναίτια ποινές που μπορεί να πλήξουν την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

Εκ της Διευθύνσεως του Συλλόγου

Δείτε επίσης