Δικαιούνται απόσπαση – μετάθεση όλοι οι εκλεγμένοι αιρετοί ΤΑ

Share

Δικαιούνται απόσπαση – μετάθεση όλοι οι εκλεγμένοι αιρετοί ΤΑ

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας


Λόγω αντίθετων γνωμών στο ερώτημα αν δικαιούνται απόσπαση – μετάθεση οι εκλεγμένοι αιρετοί – υπάλληλοι δημοσίου τομέα, κοινοτικοί σύμβουλοι & κοινοτάρχες, Δημοτικοί & Περιφερειακοί σύμβουλοι, θέσαμε ερώτημα στον ειδικό προϊστάμενο ΥΠΕΣ και λάβαμε δια της αξιότιμης κ Μ Διαμάντη εμπεριστατωμένη έγκυρη απάντηση , για την οποία θερμά ευχαριστούμε .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω και του «Οδηγού για Καταστατική θέση αιρετών ΤΑ» ιστότοπο .

Δημήτρης Παπακώστας 11-1-24

• Η έγκυρη απάντηση από Τμήμα Οργάνωσης ΤΑ Α Βαθμού :

Από: Μαρία Διαμάντη <[email protected]>
Ημερομηνία: 11 Ιανουαρίου 2024 – 08:33:40 EET
Προς: dimitris papakostas <[email protected]>
Κοιν.: [email protected]
Θέμα: RE: Υπόψη κ Κίμωνα Σιδηρόπουλου

Καλημέρα σας και καλή χρονιά!

Σε απάντηση του από 8.1.2024 ερωτήματός σας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ.7 δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ν.π.δ.δ. ή υπάλληλοι κρατικών ν.π.ι.δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου, μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήμο όπου εξελέγησαν.

Συναφώς, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας έχει αναρτήσει στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών “Οδηγό για την καταστατική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης” (https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/thesmika-themata-organosis-kai-leitourgias-dimon/thth-organosisleitourgiasdimon-katastatiki-thesi-aireton/eidiki-adeia), ο οποίος εκτιμούμε ότι αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων σας. Το παρόν κοινοποιείται στον Προϊστάμενο του Τμήματος, κ.Σιδηρόπουλο, προκειμένου να λάβει γνώση επί της ενέργειας.

Με εκτίμηση

Mαρία Διαμάντη
Υπουργείο Εσωτερικών

Γεν. Γραμματεία Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
Γεν.Δ/νση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.
Τμήμα Οργάνωσης Τοπ.Αυτ/σης Α΄ Βαθμού
Τηλ. 213 1364390

@ Το ερώτημα μας προς ΥΠΕΣ κ Κίμωνα Σιδηρόπουλο:

From: dimitris papakostas <[email protected]>
Sent: Monday, January 8, 2024 11:30 AM
To: [email protected]
Subject: Υπ’ όψη κ Κίμωνα Σιδηρόπουλου

Καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία !

Ερώτημα: Νεοεκλεγέντες κοινοτικοί σύμβουλοι (όχι πρόεδροι) δικαιούνται απόσπαση – μετάθεση σε υπηρεσία (αστυνομία κα) πχ από Αθήνα σε πλησίον τόπου όπου έχουν εκλεγεί – αιρετοί ;

Η διάταξη που ισχύει για περιφ / δημ συμβούλους – κοινοτάρχες συμπεριλαμβάνει και κοινοτικούς συμβούλους;

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Θεσσαλικά Βραγκιανά 8-1-24
Δημήτρης Παπακώστας
Αιρετός ΤΑ 1991-2019
Δήμαρχος Αχελώου Θεσσαλίας 1999-2006

Δείτε επίσης