Καλή χρονιά καλή και δημιουργική θητεία στο Δήμαρχο κ.Φάνη Στάθη και στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Share

Καλή χρονιά καλή και δημιουργική θητεία στο Δήμαρχο κ.Φάνη Στάθη και στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Παρακολουθώντας όλα αυτά τα χρόνια την λειτουργία του Δήμου μας πιστεύω ότι η νέα Δημοτική Αρχή θα πρέπει από 1 Ιανουαρίου 2024 να κάνει ένα νέο ξεκίνημα.

Προτείνω στον φίλο Δήμαρχο κ.Φάνη Στάθη την επανίδρυση με αξιοκρατία του Δήμου μας με νέο οργανόγραμμα, αξιοποιήσει των Δημοτικών υπαλλήλων και των νέων και παλιών Δημοτικών Συμβούλων.

Οι θέσεις ευθύνης (Αντιδήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι Νομικών Προσώπων – Πρόεδρος Δ.Σ κλπ) να καλυφθούν αξιοκρατικά με Δημοτικούς Συμβούλους που έχουν τις ικανότητες τα προσόντα και την διάθεση για προσφορά και όλοι να αξιολογούνται για την απόδοσή τους κάθε χρόνο.

Οι ειδικοί Σύμβουλοι που θα προσληφθούν να είναι άτομα με τα απαραίτητα προσόντα ικανότητες εξειδίκευση και εμπειρίες και το σημαντικότερο στοχευμένα να στελεχώσουν τα τμήματα που σηκώνουν το μεγαλύτερο εργασιακό βάρος με προτεραιότητα την Τεχνική Υπηρεσία κυρίως γιατί την εκπόνηση μελετών.

Πρέπει ο κ.Δήμαρχος να φροντίσει στην νέα θητεία του, τα τμήματα του Δήμου μας να συνεργάζονται μεταξύ τους και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και η Τεχνική Υπηρεσία να συνεργάζονται με τους κ.κ. Πρόεδρους των Κοινοτήτων προκειμένου να ελέγχονται οι εργολάβοι για την σωστή ολοκλήρωση του έργου που αναλαμβάνουν όπως επίσης οι ώρες που εργάσθηκαν τα μηχανήματα για το συγκεκριμένο έργο να έχουν την υπογραφή των κ.κ. Προέδρων.

Επίσης θα πρέπει τα Δημοτικά Συμβούλια να μαγνητοσκοπούνται και να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο mouzakinews.

Σήμερα υπάρχει πρόβλημα με τον τρόπο που λειτουργεί ο Δήμος και πιστεύω ο κ.Δήμαρχος το αναγνωρίζει και στην κατεύθυνση αυτή θα κάνει τα πάντα για να βρει ο τόπος μας τον δρόμο της ανάπτυξης που του αξίζει.

Μπάλλας Ηλίας

Δείτε επίσης