Έγκριση 7 νέων προτάσεων έργων ιδιωτικού/δημόσιου χαρακτήρα της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ

Share

Έγκριση 7 νέων προτάσεων έργων ιδιωτικού/δημόσιου χαρακτήρα της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ προϋπολογισμού 1.441 χιλ. €

Ολοκληρώθηκε από τα στελέχη της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α. η αξιολόγηση των 8 αιτήσεων της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος CLLD/LEADER της Π.Ε. Καρδίτσας για έργα / πράξεις ιδιωτικού & δημόσιου χαρακτήρα.

Μετά τις σχετικές αποφάσεις διάθεσης υπερδέσμευσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης.

Εγκρίθηκαν οι δυο (2) επενδυτικές προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 300.000 € με ένταση ενίσχυσης 100% στην υποδράση 19.2.4.3, η οποία αφορά στήριξη επενδύσεων για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας.

Εγκρίθηκαν οι πέντε (5) από τις έξι ιδιωτικές επενδυτικές προτάσεις, αιτούμενου προϋπολογισμού 1.743.040,53 € και εγκρινόμενου προϋπολογισμού 1.141.183,63 € με ένταση ενίσχυσης 50%.

Αναλυτικά στην υποδράση 19.2.2.2 εγκρίθηκε η μια πρόταση που αφορά μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με προϋπολογισμό 141.064 € και εγκρινόμενη δημόσια δαπάνη 70.532 €.

Στην υποδράση 19.2.3.1, εγκρίθηκαν τέσσερις (4) προτάσεις με προϋπολογισμό 1.000.119,63 € και εγκρινόμενη δημόσια δαπάνη 500.059,81 € που αφορούν στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν, στον τομέα δηλαδή που έχει αναδειχθεί ως κυρίαρχη ανάγκη και ευκαιρία του τοπικού παραγωγικού συστήματος της Π.Ε. Καρδίτσας.

Μετά την περίοδο άσκησης των ενστάσεων θα ακολουθήσει η οριστική έγκριση των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος και θα εκδοθούν οι αποφάσεις ένταξης.

Τα έργα οφείλουν να υλοποιηθούν έως 31-10-2025.

Τσιάκος Βασίλειος

Πρόεδρος ΕΔΠ LEADER

Έγκριση 7 νέων προτάσεων έργων ιδιωτικού/δημόσιου χαρακτήρα της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ

Δείτε επίσης