More

  Δράσεις του Δήμου Μουζακίου και ΑΜΚΕ «ΙΤΑΜΟΣ» για την «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

  Share

  Δράσεις του Δήμου Μουζακίου και ΑΜΚΕ «ΙΤΑΜΟΣ» για την «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

  Στο πλαίσιο υλοποίησης προωθητικού έργου με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. 

  Η κλιματική κρίση και οι συνέπειές της, η διαχείριση των φυσικών πόρων, η ατμοσφαιρική ρύπανση και άλλα σοβαρά θέματα που αφορούν το περιβάλλον και κατ΄ επέκταση τη ζωή όλων, αποτελούν σήμερα τεράστιες προκλήσεις για τις κοινωνίες. Κρίσιμα προβλήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με μεμονωμένες και περιορισμένες, σε έκταση, δράσεις. Υπάρχει ανάγκη για συντονισμένες και καθολικές μαζικές κινήσεις που θα καλύπτουν όλες τις κλίμακες της κοινωνικής αλλά και ατομικής ζωής, ταυτόχρονα.

  Στο πλαίσιο αυτό, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιείται ένα διεθνές έργο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Πρόκειται για τη δημιουργία «Πράσινων Ενεργοποιητών» (Green Activators). Ο λόγος για μεμονωμένα άτομα, ομάδες ατόμων, ή φορείς, που σκοπός τους είναι να ενισχύσουν και να προωθήσουν τη συζήτηση και δράσεις στις τοπικές κοινωνίες σχετικά με θέματα περιβάλλοντος. Με μια διαδικασία «από κάτω προς πάνω» (bottom-up process), επιδιώκουν να βρεθούν οι πολίτες σε έναν κοινό τόπο (space), να συζητούν, να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να προτείνουν παρεμβάσεις «πράσινης μετάβασης» και στη συνέχεια να μεταβιβάζουν στις αρχές και στα κέντρα αποφάσεων τις απόψεις τους.

  Στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν τέσσερις χώρες, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Κροατία και η Πολωνία. Για την Ελλάδα επίσημοι συμμετέχοντες είναι ο Δήμος Καρδίτσας και ο Οργανισμός EuroAcademy με έδρα την Αθήνα. Ο Δήμος Μουζακίου, η ΑΜΚΕ ΙΤΑΜΟΣ και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου, συμμετέχουν επίσης ως άτυποι συνεργάτες.

  Στη σημερινή φάση υλοποίησης του έργου, το χρονικό διάστημα 27-29 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Καρδίτσας ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο (Winter Academy) με δραστηριότητες σε ολόκληρο το Νομό. Ομάδες των συμμετεχόντων στο σεμινάριο επισκέφτηκαν και το Δήμο Μουζακίου όπου τους υποδέχθηκε ο Δήμαρχος κ. Φάνης Στάθης παρόντος του Υπευθύνου της ΑΜΚΕ Ίταμος κ. Θωμά Καλαμπαλίκη.

  Συγκεκριμένα, ξεναγήθηκαν στους χώρους του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου και ενημερώθηκαν από το Δήμαρχο για τις δράσεις και τα σχέδια του Δήμου στον τομέα της «πράσινης μετάβασης», από τον Υπεύθυνο της «Ίταμος» για το έργο και τους σκοπούς της  Αναπτυξιακής Εταιρίας και από τον υπεύθυνο του ΚΕΠΕΑ κ. Αντώνη Ντάνη για τις πολυποίκιλες περιβαλλοντικές δράσεις που οργανώνει το Κέντρο, αλλά και για τις παραγωγικές συνεργασίες που έχει αναπτύξει με φορείς και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας.

  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

  Μιλώντας στο περιβαλλοντικό σεμινάριο που έγινε στο ΚΕΠΕΑ, ο κ. Στάθης επισήμανε μεταξύ άλλων: «Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν απειλή για την ύπαρξη όλου του κόσμου. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» είναι η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης, η οποία θα μετασχηματίσει την Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία. Η προώθηση της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» που αποτελεί και άμεση προτεραιότητα για την Ελληνική κυβέρνηση, έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, να τονώσει την οικονομία μέσω της πράσινης τεχνολογίας, να δημιουργήσει βιώσιμη βιομηχανία και βιώσιμες μεταφορές και να μειώσει τη ρύπανση. Η μετατροπή των κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων σε ευκαιρίες θα καταστήσει τη μετάβαση δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς για όλους. Ο Δήμος Μουζακίου εφαρμόζει ήδη πολιτικές και δρομολογεί έργα, που συμβάλλουν στην εμπέδωση της νέας αναπτυξιακής φιλοσοφίας από τις τοπικές κοινωνίες. Ως νέα Δημοτική αρχή είμαστε αποφασισμένοι και στο άμεσο μέλλον να αναλάβουμε ουσιαστικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Εξάλλου, θα υπάρξουν κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (νέο ΕΣΠΑ – Leader κ.α.) η οποία βοηθά συνεχώς τα κράτη μέλη της να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν την «πράσινη μετάβαση» και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας». Παράλληλα, λειτουργεί αρκετά υποστηρικτικά και στον σχεδιασμό των αναγκαίων διαδικασιών στις κεντρικές και τοπικές διοικήσεις μα και στη δημιουργία των δομών συντονισμού που απαιτούνται όπως οι «Πράσινοι Ενεργοποιητές», για την εφαρμογή των προωθούμενων «πράσινων» πολιτικών».

  Δείτε επίσης