Δήμος Αργιθέας: Ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής

Share

Ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής

Ειδική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Ανθηρού στις 05 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ., ώστε να διεξαχθεί δια ζώσης, η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 & 8 του ν. 5056/2023 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Δείτε επίσης