Δημοπρατούνται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι μελέτες για την κατασκευή νέων γεφυρών στον ποταμό Καλέτζη  σε Κοσκινά και  Μακρυχώρι

Share

Δημοπρατούνται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι μελέτες για την κατασκευή νέων γεφυρών στον ποταμό Καλέτζη  σε Κοσκινά και  Μακρυχώρι

Στη δημοπράτηση των μελετών για την κατασκευή νέων γεφυρών στον ποταμό Καλέντζη σε Κοσκινά και  Μακρυχώρι στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Οι μελέτες είναι συνολικού προϋπολογισμού  521.800 ευρώ και χρηματοοδτούνται από τη ΣΑΝΠ81.

Στις μελέτες περιλαμβάνονται: Συγκοινωνιακές, Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, Στατικές μελέτες, Υδραυλικές μελέτες, Γεωτεχνικές μελέτες, Περιβαλλοντικές μελέτες, μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Δείτε επίσης