Το σύνολο των έργων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πύλης

Share

Το σύνολο των έργων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πύλης

Ο Δήμος Πύλης, με κύριο μέλημά του τη βελτίωση της προσβασιμότητας, τόσο στο εσωτερικό οδικό δίκτυο των οικισμών όσο και στο οδικό δίκτυο προς τις γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, προγραμμάτισε πληθώρα έργων, πολλά εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί και άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αποσκοπούν συνολικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς και στην εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις αγροτικές περιοχές καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, στη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, καθώς και στην ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Το σύνολο των έργων αποτυπώνεται παρακάτω:

ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε. Αιθήκων του Δήμου Πύλης, 200.000,00€ ΣΑΕ571: Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε. Πινδέων του Δήμου Πύλης 200.000,00€ ΣΑΕ571: Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Bελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε Πιαλείας και Δ.Ε Πύλης 495.000,00€: Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 -2020 (κωδικός ΣΑΕ: 2022ΣΕ08210036) και βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο.

Bελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε Γόμφων 495.000,00€: Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014 – 2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη και βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο.

Αποκατάσταση και συντήρηση οδοποιίας και συνοδών τεχνικών Δ.Ε Γόμφων 74.400,00€: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ του Δήμου Πύλης και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αποκατάσταση και συντήρηση οδοποιίας και συνοδών τεχνικών Δ.Ε Πιαλείων 74.400,00€: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ του Δήμου Πύλης και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αποκατάσταση και συντήρηση οδοποιίας και συνοδών τεχνικών Δ.Ε Πύλης 74.400,00€: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ του Δήμου Πύλης και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης 2.359.000,00€ : Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το πρόγραμμα ΥΠ. ΕΣ. ΤΡΙΤΣΗΣ και πόρους του Δήμου και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων & Πύλης 1.150.000,00€: Η χρηματοδότηση έργο: ΥΠ.ΕΣ. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) & ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ και βρίσκεται προς ολοκλήρωση.

Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Γόμφων, Πύλης και Πιαλείων 500.000,00€ Το έργο έχει ολοκληρωθεί και χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ Δήμου Πύλης.

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας για το έτος 2020 60.000,00€ Το έργο έχει ολοκληρωθεί χρηματοδοτήθηκε από τη από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ Δήμου Πύλης.

Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης 335.158,73€ ΣΑΕ871 Το έργο ολοκληρώνεται άμεσα

Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ’ κατηγορίας Κοντοστύλι – Δοκίμι του Δημοτικού δάσους Γαρδικίου (Α.Μ.15/2020) 130.000,00€: Ξεκινά άμεσα η δημοπράτηση του έργου

Αποκατάσταση Ζημιών των Οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Πύλης (Δ.Ε Πύλης και Δ.Ε Γόμφων) (Α.Μ. 8/2021) 250.000,00€ ΣΑΕ871 Το έργο ολοκληρώθηκε

Αποκατάσταση Ζημιών των Οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Πύλης (Δ.Ε Μυροφύλλου  κα Δ.Ε  Νεράιδας) (Α.Μ. 9/2021)250.000,00€: ΣΑΕ871 Το έργο ολοκληρώθηκε

Αποκατάσταση Ζημιών των Οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Πύλης (Δ.Ε Πινδέων) (Α.Μ. 10/2021) 250.000,00€ ΣΑΕ871 Το έργο ολοκληρώθηκε

Αποκατάσταση Ζημιών των Οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Πύλης ( Δ.Ε Αιθήκων) (Α.Μ. 11/2021) 250.000,00€ ΣΑΕ871 Το έργο ολοκληρώθηκε

Αποκαταστάσεις εσωτερικής οδοποιίας λόγω καταστροφών από πλημμύρες και τη θεομηνία “Ιανός” στις Δ.Ε. Αιθήκων και Πύλης του Δήμου Πύλης (Α.Μ. 9/2023) 500.000,00€ Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες

Αποκαταστάσεις εσωτερικής οδοποιίας λόγω καταστροφών από πλημμύρες και τη θεομηνία “Ιανός”  στις Δ.Ε. Πινδέων, Μυροφύλλου και Νεραΐδας  του Δήμου Πύλης» του Δήμου Πύλης (Α.Μ. 10/2023) 500.000,00€: Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες

Δείτε επίσης