Εργασίες αποκατάστασης στη γέφυρα Καλλιθήρου – Αμπελικού

Share

Εργασίες αποκατάστασης στη γέφυρα Καλλιθήρου – Αμπελικού

Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης ξεκινούν το πρωί της Τρίτης 17 Οκτωβρίου από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας στη γέφυρα Καλλιθήρου – Αμπελικού.

Στόχος είναι να αποκατασταθούν οι φθορές που προκάλεσαν οι πρόσφατες πλημμύρες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρχουν μικρά χρονικά διαστήματα διακοπής της κυκλοφορίας.

Η τεχνική υπηρεσία ζητά την κατανόηση των εποχούμενων μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Δείτε επίσης