Σύνδεσμος Ύδρευσης Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων: Παντελώς ανυπόστατες οι φήμες για την ποιότητα του νερού

Share

Σύνδεσμος Ύδρευσης Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων: Παντελώς ανυπόστατες οι φήμες για την ποιότητα του νερού

Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι το νερό που διανέμεται από τα διυλιστήρια πληρούσε και πληροί ΟΛΕΣ τις προδιαγραφές καταλληλότητας που θέτει η Υγειονομική Διάταξη Κ.Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 «περί ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Οποιεσδήποτε περί του αντιθέτου φήμες είναι παντελώς ανυπόστατες!

11/9/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ

Δείτε επίσης