Μερική άρση προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας στην γέφυρα Αργύρη

Share

Μερική άρση προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας στην γέφυρα Αργύρη στην Επ. Οδό Μουζακίου – Αργιθέας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 52 & 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 3542/2007 και το άρθρο 48
του Ν.4313/2014.
2. Την υπ’ αριθμ. 1259/15/541423 από 26/3/2015 Διαταγή Α.Ε.Α.
3. Το υπ’ αρίθμ.360304 από 14/09/2023 έγγραφο της Π.Ε Καρδίτσας / Διεύθυνση Τεχνικών έργων
4. Την υπ’ αριθμ. 5424/23/1813737 από 14/09/2023 αναφορά του Α.Τ. Μουζακίου, με την οποία συνηγορεί για τη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων.
5. Την υπ΄αριʆθμ. 366/2023 αποʆ 14/09/2023 Αποʆφασηʆ μας.
6. Την υπ΄αριʆθμ. 366Α/2023 αποʆ 22/09/2023 Αποʆφασηʆ μας
7. Το υπ’ αρίθμ. 374510 από 22/09/2023 έγγραφο της Π.Ε Καρδίτσας / Διεύθυνση Τεχνικών έργων
8. Την υπ’ αριθμ. 5424/23/1876559 από 22/09/2023 αναφορά του Α.Τ. Μουζακίου, με την οποία συνηγορεί για τη μερική άρση διακοπής κυκλοφορίας των οχημάτων.
9.Το υπ’αριθμ. 379628 από 26/09/2023 έγγραφο της Π.Ε Καρδίτσας / Διεύθυνση Τεχνικών έργων
10. Την υπ’ αριθμ. 5424/23/1904841 από 26/09/2023 αναφορά του Α.Τ. Μουζακίου, με την οποία συνηγορεί για τη μερική άρση διακοπής κυκλοφορίας των οχημάτων.
11.Αποβλέποντας στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

– Τη μερική άρση της υπ’ αρίθμ. 366Α/2023 από 22/09/2023 Απόφασής μας, η οποία αφορούσε την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, συνολικού βάρους άνω των 3,5 τόνων στην Επαρχιακή Οδό 3 (Μουζακίου-Αργιθέας) στη γέφυρα «Αργύρη», προκειμένου να καταστεί δυνατή η επικοινωνία των αποκλεισμένων οικισμών των Δήμων Μουζακίου και Αργιθέας.

– Επισημαίνεται ότι για τα οχήματα συνολικού βάρους άνω των 20 τόνων εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας αυτών στο προαναφερόμενο τμήμα του οδικού δικτύου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω (5) σχετική Απόφασή μας.

Οι παραβάτες της παρούσης, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΕ.Π.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δείτε επίσης