ΔEYA Πύλης: Λήψη μέτρων για την ελάφρυνση των πληγέντων από την θεομηνία Daniel

Share

ΔEYA Πύλης: Λήψη μέτρων για την ελάφρυνση των πληγέντων από την θεομηνία Daniel

Σύμφωνα με την Αριθμ.:116/26-09-2023(ΑΔΑ:ΨΔΦΟΛΙΔ-ΔΟΦ) απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Πύλης, αποφασίστηκε η λήψη των παρακάτω μέτρων για την ελάφρυνση των πληγέντων κατοίκων από την θεομηνία ως εξής:

  1. Την απαλλαγή από τους λογαριασμούς ύδρευσης για το τρέχον Β΄ Εξάμηνο 2023:

α . Οικισμός Λογγιές της Τ.Κ Κοτρωνίου

β . Δ.Δ Παραποτάμου

γ . Δ.Δ Βαλομανδρίου

δ . Δ.Δ Λιλή

  1. Την τιμολόγηση ΜΟΝΟ πάγιας κατανάλωσης (χωρίς μέτρηση κατανάλωσης) για το τρέχον Β΄ ΈΞΑΜΗΝΟ 2023:

α . Δ.Δ Δροσερού

β . Δ.Δ Μουριάς

  1. Την χρέωση μειωμένης κατανάλωσης κατά 50% για το τρέχον Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023 για τα υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Πύλης για τα οποία ισχύει η χρέωση κατανάλωσης.

Δείτε επίσης