ΘΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ: Eθνικό σχέδιο δράσης (και) για τα ξερόχορτα

Share

ΘΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ: Eθνικό σχέδιο δράσης (και) για τα ξερόχορτα

Eντυπωσιακή κάθε καλοκαιρινή περίοδο και ιδιαίτερα το 2023 με τις μεγάλες πυρκαγιές είναι η αδυναμία απομάκρυνσης των ξερόχορτων από οικιστικές, δασικές και αγροτικές περιοχές.

Πρόσφατα ο Υπουργός κ. Κικίλιας σε τηλεοπτικό κανάλι αναφέρθηκε σε αλλαγή νοοτροπίας, για νέα κουλτούρα, για παιδεία στα σχολεία και για τιμωρία των ιδιωτών σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Όμως επειδή η νοοτροπία, η κουλτούρα και η παιδεία παραπέμπουν συνήθως στη «βασιλεία των ουρανών», θα πρέπει κατά την άποψη μου να κυριαρχήσει η λήψη άμεσων μέτρων.

Κρίνοντας από την χρονική αμεσότητα των εργολαβιών συντήρησης του οδικού δικτύου επέμβασης σε περιπτώσεις κατολισθήσεων και λοιπών φθορών, θα πρέπει παρόμοια αμεσότητα να υπάρξει σε σχετικές εργολαβίες των δήμων για τα ξερόχορτα.

Συγκεκριμένα, πάντα κατά την άποψη μου, θα πρέπει να είναι άμεση η απομάκρυνση των ξερόχορτων των ιδιωτών π.χ. το πολύ σε μία ώρα από τη στιγμή της εναπόθεσης.

Για να πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει από το χειμώνα, από ειδικούς, να προσδιορίζονται θέσεις είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές με μίσθωση προσωρινής εναπόθεσης ανά περιοχή (π.χ. δυτική Αττική, ανατολική κ.λπ.).

Επίσης να προσδιορίζεται η θέση τελικής εναπόθεσης. Στη συνέχεια με εργολαβίες που θα έχουν συσταθεί μέχρι την Άνοιξη οι εργολάβοι με συμβατική υποχρέωση θα απομακρύνουν τα ξερόχορτα άμεσα(η επέμβαση θα γίνεται μέσα σε μια ώρα από τη στιγμή της εναπόθεσης από τους ιδιώτες μπροστά στις ιδιοκτησίες τους) στις θέσεις προσωρινής εναπόθεσης.

Η επίβλεψη θα γίνεται από αρμόδιους κρατικούς υπαλλήλους, δασολόγους και πυροσβέστες.

Έτσι θα εκλείψει η απαράδεκτη εικόνα παραμονής των ξερόχορτων για μεγάλα χρονικά διαστήματα με προφανείς τους κινδύνους πυρκαγιάς.

Από τους χώρους προσωρινής εναπόθεσης θα μεταφέρονται από τους εργολάβους με σχετική χρονική άνεση στη θέση ή σε θέσεις τελικής εναπόθεσης.

Υποτίθεται ότι οι ανωτέρω θέσεις τόσο της προσωρινής όσο και της τελικής εναπόθεσης θα είναι πλήρως ελεγχόμενες από την πυροσβεστική υπηρεσία με τη λήψη των όποιων μέτρων.

Εξεταστέα τελικά είναι από ειδικούς και η μεταχείριση των ξερόχορτων της τελικής θέσης (διάθεση π.χ. σε επιχειρήσεις  για θερμική ενέργεια, πλήρως ελεγχόμενη καύση  κ.λ.π.).

Με τα ανωτέρω θα υπάρξει η δυνατότητα αποφυγής ή ευκολότερης αντιμετώπισης κάποιας πυρκαγιάς. Ανάλογες ενέργειες προτείνονται και για άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Κατά τα λοιπά οι έκτακτες ανάγκες υψηλού βαθμού(πυρκαγιά, πλημμύρα, χιόνι –πάγος κ.λπ.) «σπανίως ηττώνται».

ΘΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Τοπογράφος μηχανικός Ε.Μ.Π.

Δείτε επίσης