Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουζακίου

Share

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουζακίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 4η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία


2 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της 37/2023 απόφασης ΝΠΔΔ σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης” .
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ Καραμπέκου Μαρία


3 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της 45/2023 απόφασης ΝΠΔΔ: «Περί ανανέωσης συμβάσεων ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»( Πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής)»
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ Καραμπέκου Μαρία


4 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας των Κ1 και Κ2 κατ/των του ΚΑΔ «ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΔΗΜΟΣ»
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Καραμπέκου Μαρία


5 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης οριακής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» Α.Μ. 04/19
Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φούκας Βασίλειος


6 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης οριακής προθεσμίας υλοποίησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» Α.Μ. 09/18
Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φούκας Βασίλειος


7 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» Α.Μ. 12/22
Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φούκας Βασίλειος


8 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της μελέτης «Σύνταξη Διαχειριστικής μελέτης δάσους Ανθοχωρίου»
Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φούκας Βασίλειος


9 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της μελέτης «Σύνταξη Διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους Μουζακίου»
Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φούκας Βασίλειος


10 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της μελέτης «Σύνταξη Διαχειριστικής μελέτης δάσους Πορτής»
Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φούκας Βασίλειος


11 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της μελέτης «Σύνταξη Διαχειριστικής μελέτης δάσους Ελληνοκάστρου»
Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φούκας Βασίλειος


12 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της μελέτης «Σύνταξη Διαχειριστικής μελέτης διακατεχόμενου δάσους Οξυάς».
Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φούκας Βασίλειος


13 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύνταξης πρωτοκόλλων Διοικητικής αποβολής σε βάρος καταπατητών Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Μαγουλίτσας.
Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φούκας Βασίλειος


14 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αίτησης κ. Γκέκα Απόστολου για χορήγηση βεβαίωσης σε ιδιοκτησία του ότι βρίσκεται εντός 800μ από το κέντρο οικισμού Ζαμανάτικο Τ.Κ Οξυάς.
Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φούκας Βασίλειος


15 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αίτησης κ. Ευθυμίου Νικόλαου για χορήγηση βεβαίωσης για ακίνητο του Δήμου Μουζακίου ότι βρίσκεται εντός 800μ από το κέντρο του οικισμού της Οξυάς.
Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φούκας Βασίλειος

Δείτε επίσης