Χρ. Τριαντόπουλος: Σε εξέλιξη η διαδικασία για την αποζημίωση οικοσκευής και απλές επισκευαστικές εργασίες έως και 6.000 ευρώ και στη Μαγνησία

Share

Χρ. Τριαντόπουλος: Σε εξέλιξη η διαδικασία για την αποζημίωση οικοσκευής και απλές επισκευαστικές εργασίες έως και 6.000 ευρώ και στη Μαγνησία 

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2023


Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και των Δήμων της Μαγνησίας – Βόλου, Ρήγα Φεραίου και Αλμυρού – βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης προς τους πολίτες για τις πρώτες ανάγκες, αλλά και την αποζημίωση της οικοσκευής και των απλών επισκευαστικών εργασιών.

Οι δικαιούχοι, λοιπόν, ιδιαίτερα από τη στιγμή που έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες και καταγραφές των ζημιών από τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, πρέπει να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη αίτηση προς το Δήμο και να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα – λίγα – έγγραφα. Και σε συνέχεια της αίτησης, με τον προσδιορισμό των οικονομικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (11.08.2023 ΦΕΚ Β΄5072), προχωρά η χορήγηση των εν λόγω οικονομικών ενισχύσεων. Πρόκειται για ενισχύσεις που αφορούν σε:

  • Οικονομική ενίσχυση ποσού 600 ευρώ, σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του και δεν μπορεί να διαμείνει επί του παρόντος σε αυτή, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του, προσαυξημένη ανάλογα, για πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με ειδικές ανάγκες.
  • Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, για την επισκευή / αντικατάσταση της οικοσκευής ή για απλές επισκευαστικές εργασίες στην κύρια πληγείσα κατοικία, ενώ η εν λόγω ενίσχυση περιορίζεται στο 50% για τις περιπτώσεις δευτερεύουσας κατοικίας.
  • Οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία (67%) από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή.

Τα έγγραφα που πρέπει να προσκομισθούν και να συνοδεύσουν την αίτηση για τις οικονομικές ενισχύσεις, μαζί με το δελτίο από τη ΓΔΑΕΦΚ, είναι (α) η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) και (β) η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9). Σημειώνεται ότι, μόνο στη Μαγνησία, το σύνολο των αυτοψιών και καταγραφών από τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανήλθαν στις 503 περιπτώσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το δελτίο από τη ΓΔΑΕΦΚ, τότε οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε πως «η διαδικασία για την παροχή οικονομικών ενισχύσεων για τις πρώτες ανάγκες και για την αποζημίωση όσον αφορά την οικοσκευή, αλλά και τις απλές επισκευαστικές εργασίες βρίσκεται σε εξέλιξη και στη Μαγνησία, όπως και στις άλλες περιοχές. Μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη χορήγηση 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, καθώς και για την παροχή έως και 6.000 ευρώ είτε για την κάλυψη απωλειών στην οικοσκευή, είτε για την κάλυψη των απλών επισκευαστικών εργασιών στις κύριες κατοικίες των πολιτών των περιοχών της Μαγνησίας που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Ιουλίου. Ο στόχος μας, σε συνεργασία με τους Δήμους της Μαγνησίας, είναι οι αιτούντες να υποβάλλουν όσο πιο σύντομα γίνεται τις αιτήσεις τους προς το Δήμο, ώστε αντιστοίχως γρήγορα να καταβληθούν στους δικαιούχους η οικονομική ενίσχυση. Κινούμαστε όλοι σε συνεργασία για να αρχίσουν οι καταβολές τις επόμενες λίγες ημέρες».

Δείτε επίσης