Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου λίμνης Πλαστήρα

Share

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου λίμνης Πλαστήρα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου λίμνης Πλαστήρα, την 18η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 σε επανάληψη της διαδικασίας πρόσκλησης καθώς στην προηγούμενη συνεδρίαση δεν επετεύχθη απαρτία.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)


 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση όρων συνεργασίας του Δήμου με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)


 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση προσφοράς όρων συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, για ένταξη του Δήμου στο IRIS ONLINE PAYMENTS.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)


 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της 07/2023 απόφασης της επινόησης.
  (Εισηγητής: κ. Θωμάς Στεργιόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)


 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΚΥΚΛΩΝΑ ΙΑΝΟ Τ.Κ. ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΥΛΑΣ (Β.ΦΑΣΗ)»
  (Εισηγητές: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος)


 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΑΣ  ΠΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ».
  (Εισηγητές: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος)


 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΗΓΕΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΤΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ»
  (Εισηγητές: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος)


 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη 2η παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΚΥΚΛΩΝΑ «ΙΑΝΟ» Τ.Κ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ-ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ-ΜΠΕΛΟΚΟΜΥΤΗ (Ε13/21).
  (Εισηγητές: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος)


 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΚΥΚΛΩΝΑ «ΙΑΝΟ» (Ε17/22).
  (Εισηγητές: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος)


 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας της   τεχνικής επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ»
  (Εισηγητές: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος)


 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό χρήσης τμήματος του πρώην Δημαρχείου Νεβρόπολης Αγράφων και του αύλειου χώρου του.
  (Εισηγητές: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος)


 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση αιτήματος επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών και ανάθεση της σχετικής υπηρεσίας.
  (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)


 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Μήτσιου Βασίλειου για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής.
  (Εισηγητής: κ. Θέος Απόστολος, Αντιδήμαρχος)


 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου «Εξοχικό κέντρο ‘Αναψυκτήριο’» Μεσενικόλα)
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)


 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση θεάτρου Πεζούλας.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)

Δείτε επίσης