Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου για εκτέλεση εργασιών την Τετάρτη 26/07/2023

Share

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου για εκτέλεση εργασιών την Τετάρτη 26/07/2023

Απαγορεύεται η διέλευση κάθε είδους οχήματος, την Τετάρτη (26/07/2023), κατά τις ώρες από 09:00 έως 12:00, επί της οδού Αντώνη Βασιλείου μεταξύ των οδών Κολέτσια και 1ης Μαρτίου στο Μουζάκι Καρδίτσας, για εργασίες στον ιστό που είναι εγκατεστημένος στο κτίριο του ΟΤΕ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.

Το Α.Τ. Μουζακίου, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας

Δείτε επίσης