Ολοκληρώθηκε η 33η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑN.KA A.E.

Share

Ολοκληρώθηκε η 33η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑN.KA A.E.

Στην 33η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. εκφράστηκε η διαχρονική στήριξη των φορέων / μετόχων στην αποστολή της εταιρείας καθώς και η ικανοποίηση για τη διεκδίκηση νέων αναπτυξιακών πόρων και προγραμμάτων από την εταιρία.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων (ποσοστό συμμετοχής 57%) διεξήχθη μέσα σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα υπό την Προεδρία του κου Αναγνωστόπουλου Δημήτρη, Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Ο Γενικός Διευθυντής κος Σακελλαρίου Ευάγγελος αφού παρουσίασε ένα 6λεπτο video με τις δράσεις και το έργο της εταιρίας, έκανε μια συνοπτική αναφορά στο Πρόγραμμα Δράσης του 2023, και έθεσε ως στόχους, την διαφοροποίηση του μίγματος έργων της εταιρίας, την ενεργοποίηση του Φορέα Διαχείρισης Τουρισμού, την μετεξέλιξη του ΚΥπΕΑ σε θερμοκοιτίδα αγροτικού χώρου, την έγκριση της στρατηγικής LEADER 2023-27 ύψους 7,1 εκατ. Ευρώ, τη διεκδίκηση προγραμμάτων υπερτοπικού χαρακτήρα και τη στόχευση σε έργα στήριξης νέων και μειονεκτούντων ομάδων πληθυσμού, όπως άνεργοι, άστεγοι και NEETs 18-29 ετών.

Ο Υπεύθυνος Οικονομικών κος Γανιάς Βασίλειος παρουσίασε τον ισολογισμό χρήσης, όπου παρά τη μικρή μείωση του κύκλου εργασιών σε 1,4 εκατ. Ευρώ, σημειώθηκε βελτίωση χρηματοοικονομικών δεικτών για το έτος 2022.

Στις τοποθετήσεις τους επί των πεπραγμένων οι μέτοχοι εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και την εταιρεία, αναγνωρίζοντας το έργο της που έχει θετικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο στην περιοχή. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2022 και η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., το Πρόγραμμα Δράσης 2023, η απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και της ΕΔΠ LEADER, ο καθορισμός ύψους αποζημιώσεων μελών Δ.Σ, η  διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2022 καθώς και οι αποφάσεις ορισμού της ΕΔΠ LEADER 2023-27 και συμμετοχής στην ΑΜΚΕ ‘’Ελληνικό Δίκτυο ΟΤΔ’’.

Δείτε επίσης