Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 26.06 έως και 30.06.2023

Share

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 26.06 έως και 30.06.2023

 • Από ώρες 07:00 έως 15:00

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 52 & 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 3542/2007 και το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.
 2. Την υπ’ αριθμ. 1259/15/541423 από 26/3/2015 Διαταγή Α.Ε.Α.
 3. Την από 22/06/2023 αίτηση της ΓΟΥΣΗ Ειρήνης του Δημητρίου, νόμιμης εκπρόσωπου της εταιρίας «PROMETHAN S.A.», με την οποία αιτείται την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου, για εκτέλεση εργασιών φυσικού αερίου.
 4. Την υπ’ αριθμ. 5424/23/1250137 από 22/06/2023 αναφορά του Α.Τ. Μουζακίου, με την οποία συνηγορεί για την ικανοποίηση του αιτήματος της ενδιαφερόμενης.
 5. Αποβλέποντας στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 • Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη του Μουζακίου για το χρονικό διάστημα  από 26.06  έως  και  30.06.2023  κατά  τις  ώρες 07:00΄ έως 15:00΄ και συγκεκριμένα επί των οδών:
 1. ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΓΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ.
 2. ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΜΑΧΩΝ.
 3. ΑΛΒΑΝΟΜΑΧΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑ.
 4. ΕΡΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ.
 5. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡ.ΟΔΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ.
 6. ΚΑΒΑΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ.
 7. 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡ.ΟΔΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ.
 8. ΑΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΓΟΜΦΩΝ.
 9. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΩΛΕΤΤΗ ΚΑΙ 1ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ.
 10. ΚΩΛΕΤΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
 11. ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ.
 12. ΠΕΡ.ΟΔΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΡΑΗ ΚΑΙ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ-ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ.
 13. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡ.ΟΔΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΑΝΑΤΟΛ.) ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ.
 14. ΚΟΝΔΥΛΗ (ΠΟΝΤΟΥ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ.
 15. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΝΔΥΛΗ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ.
 16. ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ.
 17. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.
 18. ΠΑΠΑΣΚΡΕΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓ.ΣΩΤΗΡΑΣ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.

 • Το Α.Τ. Μουζακίου, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.
 • Η παρούσα είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.
 • Οι παραβάτες της παρούσης, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
 • Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο Α.Τ. Μουζακίου.
 • Το Α.Τ. Μουζακίου, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση
 • δημοσίευσή της, για την ανακοίνωση στην αιτούσα των υποχρεώσεών της, που απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και για τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, ως και για την επίβλεψη υλοποίησής τους.

Καρδίτσα, 23 -06- 2023

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Δείτε επίσης