Νέες αποκαταστάσεις ζημιών και ασφαλτοστρώσεις ύψους 253.000 € στο Δήμο Μουζακίου

Share

Νέες αποκαταστάσεις ζημιών και ασφαλτοστρώσεις ύψους 253.000 € στο Δήμο Μουζακίου

  • Υπογράφτηκε η σύμβαση από το Δήμαρχο Θεοφάνη Στάθη και ανάδοχο εργολήπτρια εταιρία

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες αποκατάστασης των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε ο κυκλώνας «Ιανός» στην οδοποιία και σε άλλες υποδομές του Μουζακίου και των Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος κ. Θεοφάνης Στάθης, παρουσία του στελέχους της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Αθανάσιου Σπανού, υπέγραψε στο Δημαρχείο, με εκπρόσωπο της αναδόχου εργολήπτριας εταιρίας, σύμβαση εκτέλεσης παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο, συνολικού προϋπολογισμού 253.566,81 Ευρώ.

Στόχοι της συγκεκριμένης νέας εργολαβίας αποκαταστάσεων είναι η διασφάλιση της περιουσίας του Δήμου και η αντιμετώπιση προβλημάτων κίνησης οχημάτων και πεζών σε οδούς που επλήγησαν από τη θεομηνία, ώστε αυτές να καταστούν ασφαλείς για τους δημότες.

ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Αναλυτικά, η σύμβαση προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

«Οδός Αλκιβιάδου»: Μετά από τη θεομηνία που έπληξε την περιοχή παρατηρήθηκε διάβρωση στο χωμάτινο κατάστρωμα της οδού εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας νερού που διήλθε από αυτή. Για τον λόγο αυτό απαιτούνται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης-βελτίωσης της, ήτοι κατασκευή υπόβασης πάχους 30εκ. από θραυστό υλικό λατομείου, βάσης οδοστρωσίας (3Α) σε δύο στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 10εκ. έκαστη και ασφαλτόστρωσης μήκους 67,00 μέτρων, πλάτους από 4,00 μέτρα έως 11,00 μέτρα, προκειμένου να μην παρουσιαστεί εκ νέου το πρόβλημα. Παραπλεύρως του παιδικού σταθμού θα κατασκευασθεί κρασπεδόρειθρο σε συνέχεια του υπάρχοντος πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση των πεζών. Εκτός από τις εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών, συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή σωληνωτού οχετού με τα απαραίτητα φρεάτια για την συλλογή και όδευση των όμβριων υδάτων που λιμνάζουν στον τελικό αποδέκτη.

«Οδός Νίκης»: Προβλέπονται εργασίες κατασκευής ασφαλτόστρωσης πάνω στην υπάρχουσα τσιμεντόστρωση μήκους 50,00 μέτρων, πλάτους 3,50 μέτρων.

«Θέση Αστυνομία»: Προ της θεομηνίας στη συγκεκριμένη οδό είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες κατασκευής υπόγειου δικτύου φυσικού αερίου. Στα σημεία των τομών οι οποίες δεν είχαν αποκατασταθεί πλήρως παρατηρούνται καθιζήσεις στο οδόστρωμα από την εισροή υδάτων σε αυτές, οι οποίες επιδεινώθηκαν μετά από την θεομηνία. Με το παρόν έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες απόξεσης και αντικατάστασης του ασφαλτοτάπητα μήκους 115,00 μέτρων, πλάτους από 6,00 μέτρα έως 7,50 μέτρα. Για τους ίδιους λόγους θα ασφαλτοστρωθεί κι ένα τμήμα της οδού Περικλέους μήκους 90,00 μέτρων και πλάτους 4,10 μέτρων.

«Θέση Κοιμητήριο»: Στην οδό που οδηγεί στο κοιμητήριο ο ασφαλτοτάπητας παρουσίαζε ρηγματώσεις-καθιζήσεις. Μετά από την θεομηνία και από την εισροή μεγάλης ποσότητας νερού η κατάσταση της οδού έχει επιδεινωθεί. Για την αποκατάσταση της οδού προβλέπεται εργασίες κατασκευής υπόβασης πάχους 30εκ. από θραυστό υλικό λατομείου, βάσης οδοστρωσίας σε δύο στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 10εκ. έκαστη και κατασκευή ασφαλτόστρωσης μήκους 30,00 μέτρων, πλάτους 6,00 μέτρων. Επίσης πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί και το τμήμα έμπροσθεν του Νεκροταφείου διαστάσεων 20,00 μέτρων x 17,00 μέτρων.

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΠΠΑ

«Θέση Αναψυκτήριο»: Στη συγκεκριμένη θέση υφίσταται χωματόδρομος του οποίου το κατάστρωμα από το μεγάλο όγκο νερού που διήλθε κατά τη διάρκεια της θεομηνίας διαβρώθηκε και υπέστη μικρές καθιζήσεις. Στη θέση αυτή προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσής της, ήτοι κατασκευή υπόβασης πάχους 30εκ. από θραυστό υλικό λατομείου, βάσης οδοστρωσίας (3Α) σε δύο στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 10εκ. έκαστη και κατασκευή ασφαλτόστρωσης μήκους 125,00 μέτρων, πλάτους από 5,40 μέτρα έως 6,50 μέτρα για να μην παρουσιαστεί ξανά το ίδιο πρόβλημα.

Στις θέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια («Μεσοχώρα 1», «Μεσοχώρα 2» και «Μεσοχώρα 3») σε υφιστάμενους χωματόδρομους των οποίων το κατάστρωμα διαβρώθηκε από τον μεγάλο όγκο νερού και φερτών, λόγω της απότομης κλίσης του εδάφους, είναι αδύνατη η πρόσβαση των κατοίκων προς τις ιδιοκτησίες τους. Για τους παραπάνω λόγους και για καταστούν οι δρόμοι βατοί, θα γίνουν οι εργασίες που περιγράφονται στη συνέχεια.

«Θέση Μεσοχώρα 1»: Προβλέπονται εργασίες κατασκευής τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 17εκ., μήκους 35,00 μέτρων, πλάτους που κυμαίνεται από 4,00 μέτρα έως 4,30 μέτρα, οπλισμένη με δομικό πλέγμα Β500C οπής 10Χ10 εκ..

«Θέση Μεσοχώρα 2»: Προβλέπονται εργασίες κατασκευής τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 17εκ., μήκους 30,00 μέτρων, πλάτους 6,00 μέτρων, οπλισμένη με δομικό πλέγμα Β500C οπής 10Χ10 εκ..

«Θέση Μεσοχώρα 3»: Προβλέπονται εργασίες κατασκευής τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 17εκ., μήκους περίπου 21,00 μέτρων, πλάτους 6,00 μέτρων, οπλισμένη με δομικό πλέγμα Β500C οπής 10Χ10 εκ..

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ

«Θέση Στάση»: Στο κατάστρωμα της οδού το οποίο είναι τσιμεντοστρωμένο υπήρχαν προ της θεομηνίας έντονες ρηγματώσεις κατά μήκος της οδού. Μετά από την θεομηνία και την εισροή μεγάλης ποσότητας νερού σε αυτές δημιουργήθηκαν καθιζήσεις. Για την προστασία της οδού προβλέπεται η κατασκευή ασφαλτόστρωσης μήκους 62,00 μέτρων, πλάτους 5,00 μέτρων. Πέραν της προαναφερόμενης ασφαλτόστρωσης θα γίνει και ανύψωση των σχαρών στον κεντρικό δρόμο προς την Τ.Κ. Αγίου Ακακίου που περνάει από την πλατεία του οικισμού για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ

«Θέση Πλατεία»: Στη συγκεκριμένη οδό που είναι τσιμεντοστρωμένη παρατηρούνται αποκολλήσεις στα αδρανή υλικά του σκυροδέματος. Το φαινόμενο αυτό επιδεινώθηκε ύστερα από την μεγάλη ποσότητα νερού που διήλθε από την οδό κατά τη διάρκεια της θεομηνίας. Για την προστασία της οδού θα πραγματοποιηθεί κατασκευή νέας τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 12εκ., συνολικού εμβαδού 245 τετραγωνικών μέτρων, οπλισμένη με δομικό πλέγμα Β500C οπής 10Χ10 εκ.

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ

«Θέση Ξηλώματα»: Στη συγκεκριμένη οδό που είναι τσιμεντοστρωμένη παρατηρήθηκε ότι μετά από την θεομηνία το οδόστρωμα σε πολλά σημεία έχει διαβρωθεί και έχει μεγάλες λακκούβες που την καθιστούν επικίνδυνη. Για την αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος προκειμένου να είναι ασφαλής η κυκλοφορία, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής ασφαλτόστρωσης μήκους 50,00 μέτρων, πλάτους που κυμαίνεται από 3,50 μέτρα έως 4,85 μέτρα.

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ

«Θέση Ξηρόραχη»: Προβλέπονται εργασίες κατασκευής ασφαλτόστρωσης μήκους 150,00 μέτρων, πλάτους που κυμαίνεται από 3,75 μέτρα έως 4,30 μέτρα.

«Θέση Κουμπούρα»: Προβλέπονται εργασίες κατασκευής ασφαλτόστρωσης μήκους 107,00 μέτρων, πλάτους που κυμαίνεται από 4,00 μέτρα έως 12,00 μέτρα.

«Θέση παπα-Νίκος»: Προβλέπονται εργασίες κατασκευής ασφαλτόστρωσης μήκους 133,00 μέτρων, πλάτους που κυμαίνεται από 3,00 μέτρα έως 6,00 μέτρα.

Η αποκατάσταση των παραπάνω οδών κρίνεται επιτακτική, καθότι έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές (διάβρωση καταστρώματος οδού, καθιζήσεις) από τη μεγάλη ποσότητα νερού που διήλθε μετά την θεομηνία, ούτως ώστε να είναι ασφαλής η μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών.

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ

«Θέση Είσοδος»: Στην είσοδο του οικισμού στην οδό προς τη Λίμνη Πλαστήρα έχει προκληθεί διάβρωση και ολίσθηση του πρανούς ανάντη της οδού από την μεγάλη ποσότητα νερού της θεομηνίας, με αποτέλεσμα να μειωθεί το πλάτος κυκλοφορίας. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται να γίνουν, όπου απαιτείται, χωματουργικές εργασίες, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ελεύθερου ύψους 1,50 μέτρο μήκους 55,00 μέτρων, εργασίες κατασκευής υπόβασης πάχους 30εκ. από θραυστό υλικό λατομείου, βάσης οδοστρωσίας σε δύο στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 10εκ. έκαστη κι έπειτα ασφαλτόστρωση μήκους συνολικά 224,00 μέτρων, πλάτους που κυμαίνεται από 4,30 μέτρα έως 4,70 μέτρα.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης σε σχετική δήλωσή του επισήμανε: «Ο προγραμματισμός των τεχνικών παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε στο Μουζάκι και στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας ο κυκλώνας «Ιανός», εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς από τη Δημοτική αρχή. Στόχος μας είναι, σε όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρόνο, να επουλώσουμε τις πολλές και βαριές πληγές της θεομηνίας στον τόπο. Τα αποτελέσματα της πολύ σκληρής, αλλά και μεθοδικής δουλειάς που γίνεται στο Δήμο είναι πλέον ορατά στους δημότες. Άλλωστε, η συνεργασία και συμβολή τους στην υλοποίηση του σχεδιασμού των δημοτικών έργων είναι καθοριστική. Τους ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό και για τη μεγάλη εμπιστοσύνη που μας δείχνουν. Προχωράμε όλοι μαζί μπροστά, με πίστη στις δυνάμεις μας και κυρίως στις τεράστιες δυνατότητες του Δήμου Μουζακίου, τις οποίες ως Δημοτική Διοίκηση, σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο με κάθε τρόπο».

Δείτε επίσης