Καθαρισμός του Καράμπαλη από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο τμήμα από είσοδο πόλης Καρδίτσας μέχρι «Κανόνια»

Share

Καθαρισμός του Καράμπαλη από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο τμήμα από είσοδο πόλης Καρδίτσας μέχρι «Κανόνια»

Νέο έργο για τον καθαρισμό του ποταμού Καράμπαλη, στο τμήμα από την είσοδο της πόλης της Καρδίτσας μέχρι τη θέση «Κανόνια», ξεκινά η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 2.500.000 ευρώ για  καθαρισμό στη λεκάνη του ποταμού σε συνολικό μήκος 6,5 περίπου χιλιομέτρων.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν ήπια επέμβαση στην κοίτη, με  απομάκρυνση φερτών, κλαδιών και  προσχώσεων καθώς και άλλες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την αποτελεσματική διόδευση του αντιπλημμυρικού όγκου και την αντιμετώπιση  προβλημάτων ροής που προκύπτουν στο δίκτυο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανάγκη, οι εργασίες μπορούν να συνεχιστούν και σε άλλα υδατορέματα και αποστραγγιστικά δίκτυα της Π.Ε. Καρδίτσας που καταλήγουν στον Καράμπαλη.

«Σε συνεργασία με τις τεχνικές μας υπηρεσίες, προχωράμε με ολοκληρωμένο σχέδιο και χρηματοδότηση σε νέα έργα ουσίας για τον μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμυρικά φαινόμενα και τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για ανθρώπους, περιουσίες και αγαθά» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Δείτε επίσης