Αριστοτέλης Σπάνιας: Η ανάγκη για την τόνωση της υπαίθρου είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Share

Αριστοτέλης Σπάνιας: Η ανάγκη για την τόνωση της υπαίθρου είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Οι τομές στην δημόσια διοίκηση για την εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς την ανάγκη παρέμβασης τρίτων είναι πλέον ορατό.

Μέλημα μας η γρήγορη διεκπεραίωση των αιτημάτων του κάθε πολίτη.

Η δημιουργία ενός κράτους με ανθρωποκεντρική βάση είναι το στοίχημα της Επόμενης Ημέρας.

Αριστοτέλης Σπάνιας: Η ανάγκη για την τόνωση της υπαίθρου είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Αριστοτέλης Σπάνιας: Η ανάγκη για την τόνωση της υπαίθρου είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Αριστοτέλης Σπάνιας: Η ανάγκη για την τόνωση της υπαίθρου είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Αριστοτέλης Σπάνιας: Η ανάγκη για την τόνωση της υπαίθρου είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Αριστοτέλης Σπάνιας: Η ανάγκη για την τόνωση της υπαίθρου είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Δείτε επίσης