Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή και το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Share

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή και το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

  • Την Τρίτη 25/4/2023 και ώρες 11:00 και 13:00 αντίστοιχα

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 25-04-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

Συνημμένα: 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ    25 – 04 – 2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   1309  / 21 – 04 – 2023   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος 

Θέμα:  1οΕισήγηση για 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2023
Θέμα:  2οΣύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Α΄  τριμήνου 2023  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2023
Θέμα:  3οΔιαγραφή χρηματικών ενταλμάτων οικονομικού έτους 2017 & 2019
Θέμα:  4οΠερί εξειδίκευση της πίστωσης διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων
Θέμα:  5οΑποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων για την έγκριση συνομολόγησης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ  του έργου « Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αργιθέας
Θέμα:  6οΠερί εισήγησης για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.885,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2023 ( Α΄ Κατανομή)
Θέμα:  7οΛήψη απόφασης αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και έγκρισης υποβολής αίτησης υπαγωγής της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα:  8οΛήψη απόφασης για την αποδοχή της πρόθεσης της δωρεάς δασοτεχνικής μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»

  Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.ΠούλιοςΧαράλαμπος
2.ΚαραγεώργοςΑθανάσιος
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4.ΚαμπούρηςΔημήτριος
5.ΣακελλάρηςΓεώργιος
6.ΜερεντίτηςΚωνσταντίνος

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό στις 25-04-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  25-04-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1303 /21-04-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 

      Θέμα:  1ο4η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2023, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων
       Εισηγητής:Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
    Θέμα:  2οΣυζήτηση και λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Αργιθέας στον Ευρωπαικό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) αδελφοποιημένων πόλεων ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
       Εισηγητής:Δήμαρχος Στεργίου Ανδρέας
    Θέμα:  3οΣυζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση και υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγράφων
       Εισηγητής:Δήμαρχος Στεργίου Ανδρέας
     Θέμα:  4οΣυζήτηση και λήψη απόφασης για εγγραφή  του Δήμου  στον Οδηγό Εργατικής Νομοθεσίας/ oenet.gr   &  έγκριση συνδρομής  έτους  2023
       Εισηγητής:Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
     Θέμα:  5οΣυζήτηση και λήψη απόφασης για  την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης και τον ορισμό εκπρόσωπου για την υλοποίηση δράσεων Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
       Εισηγητής:Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
     Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Α΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2023.
       Εισηγητής:Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
      Θέμα:  7οΣυζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.885,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2023 ( A΄ Κατανομή).
       Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κων/νος
          Θέμα:  8ο«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργιθέας για το οικον. έτος 2022».
       Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κων/νος
        Θέμα:  9οΣυζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης την αριθ. 05 /2023  απόφαση  του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας «ΔΗΚΕΑΡ».
       Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Καναβός Βασίλειος
        Θέμα:  10οΣυζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης χρηματοδότησης της διαφοράς εσόδων – εξόδων σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ.
       Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Καναβός Βασίλειος
        Θέμα:  11οΣυζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ. 7/2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής  Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας «ΔΗΚΕΑΡ».
       Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Καναβός Βασίλειος
        Θέμα:  12οΣυζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού ειδικότητας προσωπικού  για πρόσληψη τριών   (3) ατόμων  με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2023.
       Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
        Θέμα:  13οΣυζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής του άρθρου 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 για την καταστροφή, εκποίηση, μετασκευή και απόσυρση κινητών πραγμάτων του Δήμου Αργιθέας.
       Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
        Θέμα:  14οΣυζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου Αργιθέας.
        Εισηγητής:Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
       Θέμα:  15ο Καθορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης φερτών υλικών μετά από την εκδήλωση σεισμού και πλημμυρικών  φαινομένων  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία “ΔΑΡΔΑΝΟΣ”.
Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κ. Καναβός Βασίλειος
Θέμα:  16οΣυζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της επιτροπή παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΙΤΟΥ».
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  17οΣυζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στην Τ.Κ.Βραγκιανων στον οικισμό Ρόγκια ,του Δήμου Αργιθέας.»
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  18οΣυζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Αργιθέας
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  19οΑιτήσεις δημοτών – φορέων.
Εισηγητής:Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

   Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                    ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                     ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ    

1ΠούλιοςΧαράλαμποςΚωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού
2ΚωφόςΣτυλιανόςΚίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου
3ΓραμμένοςΚωνσταντίνοςΚαμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών
4ΚορλούΌλγαΓιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου
5ΤσιατσιάνηςΗλίαςΛαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου
6ΚαμπούρηςΔημήτριοςΜανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών
7ΣτεργιούληςΙωάννης -ΓεώργιοςΚαραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου
8ΣταμούληςΝικόλαοςΠαπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου
9ΧασιώτηςΓεώργιοςΦλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας
10ΚαναβόςΒασίλειοςΜαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού
11ΚωφόςΙωάννηςΜπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας
12ΜερεντίτηςΚωνσταντίνοςΚαραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών
13ΜπαμπάτσικοςΙωάννηςΡούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού
14ΣακελλάρηςΓεώργιοςΑναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης
15ΤσιβόλαςΛάμπροςΣακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς
16ΚαραγεώργοςΑθανάσιοςΘάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου
17Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού
18Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου
19Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου
20Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου

Δείτε επίσης