Προτεραιότητα η συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και μεταξύ των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Θεσσαλίας

Share

Προτεραιότητα η συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και μεταξύ των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Θεσσαλίας

Αυτό ήταν το συμπέρασμα των διαβουλεύσεων για το σχεδιασμό του νέου LEADER ‘’Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης’’ της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. με τοτμήμα Κτηνιατρικήςκαι το εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του τμήματοςΜηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Υποδ/νση Κτηνιατρικής Π.Ε.Καρδίτσας και την Αναπτυξιακή Τρικάλων Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ.

Στις συσκέψεις συμμετείχαν στελέχη των φορέων και καθηγητές των Παν/κων τμημάτων και συζητήθηκαν οι ευκαιρίες συνεργασίας, οι συνέργειες, νέες ιδέες και η δυνατότητα μεταφοράς γνώσης και καλών πρακτικών στις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες, στο πλαίσιο των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης που σχεδιάζονται στη Δυτική Θεσσαλία.

Τσιάκος Βασίλειος

Πρόεδρος ΑΝ.ΚΑ. ΑΕ

Δείτε επίσης