Σχεδιάζουμε τη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης LEADER 2023-2027 με την πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων

Share

Σχεδιάζουμε τη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης LEADER 2023-2027 με την πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων

Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Σχεδιάζουμε τη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης LEADER 2023-2027 με την πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων

‘’Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης’’ 

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε)

Προσκαλεί τον τοπικό πληθυσμό, τους συλλογικούς φορείς και τους επαγγελματίες του τουρισμού του Δήμου, σε Εκδήλωση Ενημέρωσης – Διαβούλευσης η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου «Aντώνης Σαμαράκης» στο Μορφοβούνι την Πέμπτη 02 Μαρτίου 2023 (αναβολή λόγω εθνικού πένθους) Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:30, για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό της «Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων μέσω του LEADER» για την περίοδο 2023-2027 ‘’Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης’’.

Το σχέδιο Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027, με προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής το σύνολο των Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και της ΔΕ Θεσσαλιώτιδος της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, θα σχεδιαστεί μέσω της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης ως προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής αλλά και τον τοπικό πληθυσμό.

Η εκδήλωση έχει σαν στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση και την καταγραφή απόψεων, προτάσεων, ιδεών καθώς και του επενδυτικού ενδιαφέροντος από τον τοπικό πληθυσμό, τους συλλογικούς φορείς και τους επαγγελματίες του τουρισμού της Λίμνης Πλαστήρα, ώστε το νέο πρόγραμμα LEADER να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER» του ΣΣ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023- 2027.

Ο Δήμαρχος Λ. Πλαστήρα

 

Νάνος Παναγιώτης

Ο Πρόεδρος της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε

 

Τσιάκος Βασίλειος

Δείτε επίσης