Ημερίδα ενημέρωσης για την νέα ΚΑΠ 2023-2027 την Παρασκευή 17 Μαρτίου στο Μαυρομμάτι

Share

Ημερίδα ενημέρωσης για την νέα ΚΑΠ 2023-2027 την Παρασκευή 17 Μαρτίου στο Μαυρομμάτι

Προϋποθέσεις – Ευκαιρίες – Προοπτικές

Βασικός ομιλητής: Ντίνος Μπλιάτσιος

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 στο κέντρο «ΕΝΑΣΤΡΟΝ» στο Μαυρομμάτι

Ημερίδα ενημέρωσης για την νέα ΚΑΠ 2023-2027 την Παρασκευή 17 Μαρτίου στο Μαυρομμάτι

Δείτε επίσης