More

  Εκσυγχρονισμός του Δήμου Καρδίτσας

  Share

  Εκσυγχρονισμός του Δήμου Καρδίτσας

  του Ξυλομένου Κωνσταντίνου Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Α.Π.Θ., MSc – Ανεξάρτητου Δημοτικού συμβούλου, πρ. Αντιδημάρχου Καρδίτσας.

  Η ιστορική φάση την οποία διανύουμε σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής λόγω των σημαντικών γεγονότων που συνέβησαν όπως η πανδημία, ο πόλεμος και η ενεργειακή κρίση, απαιτούν γενναίες και δημιουργικές πρωτοβουλίες. Τα επόμενα χρόνια οι δυσκολίες που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε θα είναι πάρα πολλές και γι’ αυτό η αυτοδιοίκηση α’ βαθμού- ως εγγύτερος θεσμός στους πολίτες- θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα και να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο. Ο Δήμος δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως βραχίονας οποιασδήποτε κυβέρνησης, αλλά να θέσει ως προτεραιότητα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών και τη διασφάλιση με κάθε τρόπο των αναγκών του. Το δημαρχοκεντρικό μοντέλο διοίκησης που εφαρμόστηκε από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, με τους δημοτικούς συμβούλους αδρανείς και την κοινωνία απούσα, απέτυχε παταγωδώς. Η κοινωνική συμμετοχή και η αλληλεγγύη αποτελούν πλέον τους βασικούς πυλώνες υποστήριξης ώστε οι μικρές πόλεις όπως η Καρδίτσα, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην πολλαπλή κρίση και να μπορέσουν να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον.

  Ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες όπως και η προώθηση «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης των υποδομών, μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη την φιλοσοφία λειτουργίας του Δήμου και έτσι να εξοικονομηθούν οικονομικοί πόροι. Επίσης, μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών ο καθένας να μπορεί να αξιολογήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου όπως η καθαριότητα, η κατάσταση των χώρων πρασίνου, η διοικητική υποστήριξη κτλ ακόμη και την ίδια τη Δημοτική αρχή. Τα έργα υποδομής τα οποία θα κατασκευαστούν τα επόμενα χρόνια δεν μπορεί να συνεχίσουν να αποφασίζονται με αδιαφανή και ιδιοτελή κριτήρια, αλλά με διαβούλευση και αξιολόγηση από την κοινωνία. Η δημιουργία θεσμών διαφάνειας, κοινωνικού ελέγχου και συμμετοχής των πολιτών στις εσωτερικές διαδικασίες του Δήμου, κρίνονται πλέον απαραίτητες για την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με τους δημότες. Το βασικό όμως πρόβλημα παρόλο αυτά, αποτελεί η εύρεση εργασίας που αναγκάζει τους νέους ανθρώπους να εγκαταλείπουν την Καρδίτσα. Γι’ αυτό και επιβάλλεται να υπάρξει μια ολοκληρωμένη επιστημονική μελέτη με έμφαση την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας

  Οι σύγχρονες απαιτήσεις για την ανάπτυξη των πόλεων, χρειάζονται ανθρώπους με παραστάσεις, όραμα και τεχνογνωσία και όχι κομματικούς εντολοδόχους. Η πραγματική αλλαγή μπορεί να προέλθει μέσα από ένα διαφορετικό μοντέλο διοίκησης και έναν Δήμαρχο αποφασισμένο να κάνει πράξη το σχέδιο για μια σύγχρονη πόλη. Το πρόγραμμα του συνδυασμού δεν θα αποτελεί απλώς μία δέσμευση αλλά τον οδικό χάρτη και ένα κοινωνικό συμβόλαιο με την κοινωνία της Καρδίτσας. Εμείς με σχέδιο και όραμα είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε την κατάσταση και να εργαστούμε ώστε η Καρδίτσα να αποκτήσει ταυτότητα και να γίνει βιώσιμη πόλη.

  Δείτε επίσης