Απαγόρευση Αλιείας στις λίμνες και τους ποταμούς του Νομού Καρδίτσας

Share

Απαγόρευση Αλιείας στις λίμνες και τους ποταμούς του Νομού Καρδίτσας

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας γίνονται γνωστά τα εξής:

Με την υπ’ αριθμ. 95001/10-03-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας απαγορεύεται η διενέργεια αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στη Λίμνη Σμοκόβου,  από 10 Απριλίου 2023 ημέρα Δευτέρα έως 14 Μαΐου 2023 ημέρα Κυριακή και στη Λίμνη Ν. Πλαστήρα από 02 Μαΐου 2023  ημέρα Τρίτη έως 31 Μαΐου 2023 ημέρα Τετάρτη, για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών και των υπολοίπων υδρόβιων οργανισμών.

Επίσης, σε τμήμα της Λίμνης Σμοκόβου και συγκεκριμένα στην πλημμυρίδα που δημιουργείται από τους παραποτάμους Κόκλα και Βίρνα και αριστερά από την γέφυρα της Κτιμένης, απαγορεύεται η διενέργεια αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο, από τις 20 Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα έως τις 30 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή, για τους ίδιους λόγους.

Απαγορεύουμε τη διενέργεια αλιείας, από 10 Απριλίου 2023 έως 31 Μαΐου 2023, με κάθε μέσο και εργαλείο, στους ποταμούς, παραπόταμους και κανάλια του νομού μας για τους ίδιους λόγους.

Την τήρηση των αποφάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έχουν οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες αρμοδιότητάς τoυς.

Οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/70 περί Aλιευτικού Kώδικα και των Νόμων 1740/87 και 2040/92.

Συγκεκριμένα, για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων ή αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές (επιβολή προστίμου, κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση ή καταστροφή -ανάλογα με την περίπτωση- αλιευτικών εργαλείων και συσκευών) και ποινικές κυρώσεις.

Καρδίτσα, 13  Μαρτίου 2023                    

Δείτε επίσης