Ανύπαρκτα Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων των Γεωπονικών Τμημάτων 5ετούς φοίτησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των άλλων Πανεπιστημίων

Share

Ανύπαρκτα Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων των Γεωπονικών Τμημάτων 5ετούς φοίτησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των άλλων Πανεπιστημίων

Ερώτηση του κ. Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Ν. Λάρισας προς τoν  κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Ανύπαρκτα Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων Γεωπονικών Τμημάτων 5ετούς φοίτησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των υπολοίπων νεοϊδρυθέντων Γεωπονικών τμημάτων της χώρας» , η οποία έχει κατατεθεί σήμερα στην Ελληνική Βουλή και αφορά στα κάτωθι Τμήματα:

α) Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας Λάρισας,

β) Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Λάρισας και

γ) Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Καρδίτσας

Αναλυτικά η ερώτηση:

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με επιστολή των Προέδρων των παρακάτω 3 Τμημάτων, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π. Θ.) και τη σωρεία διαμαρτυριών πολλών οικογενειών νυν φοιτητών και μελλοντικών αποφοίτων του Π. Θ. (καθώς η πρώτη ορκωμοσία αποφοίτων των νέων αυτών τμημάτων θα λάβει χώρα στις 28.03.2023) οι απόφοιτοι Γεωπονικών Τμημάτων 5ετούς φοίτησης στερούνται Επαγγελματικά Δικαιώματα Π. Ε. Γεωπόνου στα κάτωθι Τμήματα: α) Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας Λάρισας, β) Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Λάρισας και γ) Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Καρδίτσας. Τα Τμήματα αυτά ιδρύθηκαν με βάση τον Ν. 4589/2019, ΦΕΚ Α 13/29.01.2019, μετά την απορρόφηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας από το Π. Θ. Στα ανωτέρω Γεωπονικά Τμήματα υλοποιούνται σύγχρονα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΠΠΣ) πενταετούς διάρκειας (5 έτη σπουδών) και η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών οδηγεί στην απόκτηση «Πτυχίου Γεωπονίας», το οποίο ισοδυναμεί με ενιαίο και αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master), ενώ λειτουργούν ήδη Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με πλήθος φοιτητών (Ελληνόφωνα και Ξενόγλωσσο) και εκπονούνται Διδακτορικές Διατριβές. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωτεχνικών καθορίστηκαν από το ΥΠΑΑΤ για πρώτη φορά με το Π. Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α/29-12-2000) «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (Α’ 297), ενώ με την παράγραφο 4 του άρθρου 41 του Ν. 4262/2014 (Α’ 114) τροποποιήθηκε το παραπάνω άρθρο του Π. Δ. το 2014 και καθορίστηκε η προέλευση των συγκεκριμένων πτυχιούχων/δικαιούχων.

Με βάση τα παραπάνω, η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου επιτρέπεται μόνο στους πτυχιούχους Γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής του άρθρου 41 του Ν. 4262/2014, όμως τα ανωτέρω Τμήματα, όπως και τα υπόλοιπα νέα Γεωπονικά Τμήματα που προήλθαν από τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ της χώρας με τα Πανεπιστήμια, όλα τα τότε τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων, μετεξελίχθηκαν σε 5ετή σύγχρονα Τμήματα Γεωπονίας σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019 και οι φοιτητές των 5ετών γεωπονικών τμημάτων σπουδάζουν σε ανώτατα κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ). Αυτά
ιδρύθηκαν μεταγενέστερα, μόλις τον Ιανουάριο 2019 με τον Ν. 4589/2019, (ΦΕΚ Α 13/29.01.2019), με αποτέλεσμα η παλαιότερη τροποποίηση του σχετικού Άρθρου του Π. Δ. 344/2000 – (ΦΕΚ 297/Α/29-12-2000), να μη συμπεριλαμβάνει αυτά τα Πανεπιστημιακά Τμήματα στο άρθρο 41 του ν. 4262/2014 και έκτοτε δεν υπήρξε η μετέπειτα απαραίτητη ρύθμιση.

Αποτέλεσμα αυτής της κρατικής αδράνειας: οι απόφοιτοι των τμημάτων Γεωπονίας που ιδρύθηκαν μετά το 2014, ήδη 4 χρόνια μετά την ίδρυσή τους, να παραμένουν σε ομηρία χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα Π. Ε. Γεωπόνου και να συναντούν απροσπέλαστα προβλήματα, καθώς αδυνατούν να εγγραφούν στο ΓΕΩΤΕΕ -αν και το ίδιο το ΓΕΩΤΕΕ είναι σύμφωνο με την αναγνώριση των πτυχίων και την αποδοχή τους στα μητρώα του (Α. Π. 4238/26-06-2022) – να εκδώσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, να εργαστούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στερούμενοι τη δυνατότητα αξιοκρατικής και ισότιμης διεκδίκησης θέσεων μέσω διαγωνισμών και προκηρύξεων του δημοσίου. Αδυνατούν να εργαστούν σε οποιαδήποτε θέση αφορά το πτυχίο τους ως Π. Ε. Γεωπόνοι/Γεωτεχνικοί, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, όπως π.χ. ως εκτιμητές ζημιών στον ΕΛΓΑ.

Επαγγελματικά δικαιώματα που δικαιωματικά θα έπρεπε να τους παρέχονται από τη συντεταγμένη πολιτεία και αντ’ αυτού υφίστανται επαγγελματική ανισότητα και κοινωνικό αποκλεισμό. Η δε κατάσταση αυτή δύναται να καταδικάσει σε μαρασμό και αποσύνθεση τα εν λόγω Τμήματα Γεωπονικών Επιστημών, παρά το γεγονός ότι έχουν αξιολογηθεί και κριθεί ισότιμα και εφάμιλλα με τα προϋπάρχοντα έως το 2014 τμήματα Γεωπονίας.

Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν εφαρμόσει Εθνικά Πλαίσια Προσόντων με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, ενώ στην Ελλάδα οι Πτυχιούχοι των νέων Τμημάτων Γεωπονίας του Π. Θ. αλλά και των άλλων ως άνω Πανεπιστημίων (συνολικά 17 Γεωτεχνικά Τμήματα) θα αποκτούν Πτυχία (Διπλώματα επιπέδου Master πλέον) από τον Μάρτιο του 2023, χωρίς κανένα απολύτως αντίκρισμα και θα είναι εξαναγκασμένοι, όπως δηλώνουν, να προβούν σε ενεργές κινητοποιήσεις, σε νομική διεκδίκηση και ως έσχατη λύση να καταφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεσθε να προβείτε στην υποβολή και θέσπιση άμεσης νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα τροποποιεί την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π. Δ. 344/2000 (Α’ 297) (όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α’ 114) και ισχύει), ώστε να συμπεριληφθούν τα ως άνω Γεωπονικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: α) Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας, β) Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και γ) Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Π. Θ. σε επικείμενη νομοθετική ρύθμιση, για την κατοχύρωση του συνόλου των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Π. Ε. Γεωπόνου στους αποφοίτους των ως άνω Τμημάτων του Π. Θ.;
  2. Προτίθεστε, προς αποκατάσταση της αδικίας, να επεκτείνετε με τη νομοθετική αυτή ρύθμιση το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Π. Ε. Γεωπόνου στους πτυχιούχους όλων των νέων Τμημάτων Γεωπονικής Κατεύθυνσης, τα οποία ιδρύθηκαν μετά το 2014 και λειτουργούν σήμερα στα Πανεπιστήμια της χώρας μας;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Δείτε επίσης