Εμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας: Υποχρεωτικότητα αναγραφής των διπλών τιμών στα εκπτωτικά προϊόντα

Share

Εμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας: Υποχρεωτικότητα αναγραφής των διπλών τιμών στα εκπτωτικά προϊόντα

Ο Εμπορικός Σύλλογος της Καρδίτσας ενημερώνει και υπενθυμίζει στα μέλη του ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμο 4177/2013 που αφορά την υποχρεωτικότητα της αναγραφής των διπλών τιμών στα εκπτωτικά προϊόντα ισχύουν τα εξής:

  • Είναι υποχρεωτική η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (διαγεγραμμένης) και της νέας τιμής όλων των ειδών που πωλούνται με έκπτωση.
  • Επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
  • Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται , οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προσθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία.
  • Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …% έως …%»).
  • Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
  • Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Εκ της Διευθύνσεως του Συλλόγου

Δείτε επίσης