Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 23 έως και 27 Ιανουαρίου 2023

Share

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 23 έως και 27 Ιανουαρίου 2023

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη του Μουζακίου για το χρονικό διάστημα από 23.01.2023 έως και 27.01.2023 κατά τις ώρες 07:30 έως 15:30 και συγκεκριμένα επί των οδών:

1. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, μεταξύ των οδών Παπάγου και Φιλίας

2. Λ.ΚΥΠΡΟΥ, μεταξύ των οδών Αγ. Γεωργίου και Ανώνυμος.

3. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, μεταξύ των οδών Αρίωνος και Θεσσαλίας.

4. ΓΟΜΦΩΝ , μεταξύ των οδών Καραϊσκάκη και Επ. Οδός Καρδίτσας-Αργιθέας.

5. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , μεταξύ των οδών Επ. Οδός Καρδίτσας-Αργιθέας και Καραϊσκάκη.

6. ΕΠ.ΟΔΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΡΓΙΘΕΑΣ- ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ, μεταξύ των οδών Γόμφων και Θεσσαλίας .

7. ΜΑΓΕΙΡΑ, μεταξύ των οδών Φιλίας και Παπάγου.

λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου “Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη του Μουζακίου”.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου

Δείτε επίσης