More

  Γιώργος Δ. Καραβίδας: …αναπάντητα ερωτήματα για την οικονομική – και όχι μόνο – λειτουργία της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

  Share

  …αναπάντητα ερωτήματα για την οικονομική – και όχι μόνο – λειτουργία της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. 

  Αναγκαία και ιδιαίτερα πολύτιμη η λειτουργία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μουζακίου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.), ο ρόλος της οποίας, σε ότι αφορά τη βελτίωση της καθημερινότητας και την κάλυψη κρίσιμων αναγκών των δημοτών, ουδόλως επιτρέπεται να αμφισβητείται, όπως δεν πρέπει να αμφισβητείται και η συμβολή που αυτή θα μπορούσε να έχει στην προώθηση των πάμπολλων πλην αναξιοποίητων αναπτυξιακών προοπτικών του Δήμου Μουζακίου.

  Προϋπόθεση, ωστόσο, για όλα τούτα είναι η συγκεκριμένη Επιχείρηση να μη χρησιμοποιείται από τον κάθε Δήμαρχο ή πρόεδρό της ως μέσο ή όργανο εξυπηρέτησης προσωπικών στρατηγικών, εξόφλησης «γραμματίων» (των προεκλογικών ή και διάφορων μετεκλογικών συμπεριλαμβανομένων), πρόσληψης «ημετέρων», κ.λ.π.. Και, βέβαια, αδιαμφισβήτητη βάση για την επίτευξη των στόχων της πρέπει να θεωρείται η ορθή και σύννομη οικονομική λειτουργία της, για την οποία, άλλωστε, ο νομοθέτης έχει προβλέψει αντίστοιχους ελέγχους, ορίζοντας αρμόδια όργανα και διαδικασίες.

  Τίποτα, ωστόσο, από τα παραπάνω δεν συναντάται, δυστυχώς, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μουζακίου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.). Μια Δημοτική Επιχείρηση όπου οι πρόεδροί της ορίζονται με γνώμονα, προφανώς, τις προσωπικές στρατηγικές του Δημάρχου και όπου διάφορα προγράμματα απασχόλησης (απ’ αυτά που μόνο Επιχειρήσεις, όπως η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ., δύνανται να υλοποιήσουν) χρησιμοποιούνται για την πρόσληψη υπαλλήλων, που καταλήγουν να προσφέρουν υπηρεσίες όχι στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ., στην οποία ανήκουν και για τις ανάγκες, υποτίθεται, της οποίας προσλαμβάνονται, αλλά στο Δήμο, παρακάμποντας με το συγκεκριμένο τρόπο τις διαδικασίες ΑΣΕΠ, που απαιτούνται για την πρόσληψη προσωπικού στους Δήμους.

  Μια δημοτική επιχείρηση όπου από συστάσεώς της  (2011) μέχρι και το έτος 2020 ουδείς διαχειριστικός έλεγχος είχε πραγματοποιηθεί, παρά τα όσα από το νόμο προβλέπονται, για τη διαπίστωση της ορθής και σύννομης οικονομικής της λειτουργίας. Αντίστοιχο έλεγχο αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο μόνο με τη με αριθμό 1/29-1-2020 Απόφασή του και αφού, ως δημοτικός σύμβουλος και εκπρόσωπος της μείζονος μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ίδιας επιχείρησης, ανέδειξα επανειλημμένα το ζήτημα και επέμενα σχετικά, μέσα από διαμαρτυρίες, επερωτήσεις, καταγγελίες προς αρμόδιες αρχές κ.λ.π..

  Παρά ταύτα, ωστόσο, κανένα πόρισμα δεν έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί, που να επιβεβαιώνει τη σύννομη λειτουργία της εν λόγω Επιχείρησης, ενώ το Διοικητικό της αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο συνέχισαν με τον ίδιο τρόπο και ενέκριναν (κατά πλειοψηφία) και για μετά το έτος 2020 τα ετήσια οικονομικά της στοιχεία (ισολογισμό, κ.λ.π.) χωρίς τον αντίστοιχο διαχειριστικό έλεγχο και τα λοιπά παραστατικά, που ο νόμος ορίζει.

  Αναπάντητα παραμένουν και τα ερωτήματα, που ο ίδιος έθεσα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης αλλά και προς τον ίδιο το Δήμαρχο Μουζακίου, αναφορικά με τη νομιμότητα της σύστασης αλλά και επάνδρωσης κατά το παρελθόν της θέσης Γενικού Διευθυντή (που σήμερα καταργήθηκε) στην ίδια Επιχείρηση, θέση που, για κάμποσα χρόνια και μέχρι πρόσφατα, επανδρώθηκε από συγκεκριμένο υπάλληλο του Δήμου, επιβαρύνοντας (πέραν του λοιπού δικαιούμενου μισθού του) τον προϋπολογισμό της Επιχείρησης (και, αντίστοιχα, τους δημότες) με το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ μηνιαίως, που καταβάλλονταν ως «επίδομα θέσης».

  Για όλα τα ανωτέρω διαβεβαιώνω τους δημότες (και μπορώ, παράλληλα, να αποδείξω) πως, ως δημοτικός σύμβουλος και εκπρόσωπος της μείζονος μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω Δημοτικής Επιχείρησης, έχω από την πρώτη στιγμή προβεί και συνεχίζω να προβαίνω σε κάθε δυνατή ενέργεια (καταγγελίες, επερωτήσεις αρμοδίως, διαμαρτυρίες, έγγραφες διοικητικές προσφυγές ενώπιον αρμόδιων αρχών, κ.λ.π.), με επιδιωκόμενο στόχο τον κατά το νόμο έλεγχο των πεπραγμένων της ίδιας Επιχείρησης αλλά και την επικράτηση σ’ αυτή των αρχών της αξιοκρατίας και  διαφάνειας.

  Επειδή, ωστόσο, διαπιστώνω πως όσα ανωτέρω καταγγέλλω συνεχίζονται, αισθάνομαι, πλέον, υποχρεωμένος να ενημερώσω σχετικά και τη Δικαιοσύνη, προκειμένου να διερευνηθεί, εφόσον κι απ’ Αυτή ήθελε κριθεί σκόπιμο, και η ενδεχόμενη τέλεση διάφορων αδικημάτων.

  Γιώργος Δ. Καραβίδας, Δημοτικός Σύμβουλος (Ενωτική Πρωτοβουλία), πρ. αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουζακίου, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ..

  Δείτε επίσης