Ενημέρωση για την έκδοση Δ.Α.Δ. καυσοξύλευσης στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Καρδίτσας

Share

Ενημέρωση για την έκδοση Δ.Α.Δ. καυσοξύλευσης στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Καρδίτσας

Επί του αντικειμένου του θέματος κάνουμε γνωστό, ότι αναρτήθηκε από την Υπηρεσία μας με ΑΔΑ: 6ΡΘ64653Π8-ΑΑ9 η υπ αριθμ. 40906/27-1-2023 Δασική Αστυνομική – Ρυθμιστική Διάταξη Καυσοξύλευσης, η οποία ρυθμίζει για μία δεκαετία τη συλλογή και διακίνηση κάθε είδους δασικού προϊόντος καυσοξύλου, ξυλείας, ατελών υλοτομιών χωρίς άδεια, υλοτομιών εντός αγρών, κλαδονομής κ.λπ περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Καρδίτσας.

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δείτε επίσης