Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου

Share

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη του Μουζακίου την Τρίτη (06-12-2022), κατά τις ώρες 08:30 έως 17:30 και συγκεκριμένα επί της οδού ΑΝΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου και Αγ. Γεωργίου, για εκτέλεση εργασιών στολισμού ενόψει Χριστουγέννων.

Η κυκλοφορία των οχημάτων προς τις κυριότερες οδούς της πόλης θα είναι τμηματική και σε καμία περίπτωση ταυτόχρονη και θα διεξάγεται από παρακαμπτήριους οδούς, σύμφωνα με την κατάλληλη κυκλοφοριακή σήμανση που θα τοποθετηθεί στα σημεία με ευθύνη του Δήμου Μουζακίου και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.

Δείτε επίσης