Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 5 έως και 9 Δεκεμβρίου

Share

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 5 έως και 9 Δεκεμβρίου

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη του Μουζακίου για το χρονικό διάστημα από 05.12 έως και 09.12.2022 κατά τις ώρες 07:00 έως 15:00 και συγκεκριμένα επί των οδών:

1.ΜΑΓΕΙΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ,

2.ΦΙΛΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΓΕΙΡΑ ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ,

3.ΕΡΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ,

4.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,

5.ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ,

6.ΑΝΤ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ,

7.Λ.ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ,

λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου “Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη του Μουζακίου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.

Δείτε επίσης