Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 19 έως και 23 Δεκεμβρίου

Share

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 19 έως και 23 Δεκεμβρίου

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη του Μουζακίου για το χρονικό διάστημα από 19.12 έως και 23.12.2022 κατά τις ώρες 07:00 εʆως 15:00 και συγκεκριμένα επί των οδών:

ΜΑΓΕΙΡΑ, μεταξύ των οδών Παπάγου και Φιλίας,

ΦΙΛΙΑΣ, μεταξύ των οδών Μάγειρας και Ερμού,

ΕΡΜΟΥ, μεταξύ των οδών Παπάγου και Φιλίας,

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ , μεταξύ των οδών Αρίωνος και Θεσσαλίας,

ΚΥΠΡΟΥ, μεταξύ των οδών Αχιλλέως και Παρθενώνος,

ΑΝΤ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, μεταξύ των οδών Πλαστήρα και Μικράς Ασίας ,

Λ.ΚΥΠΡΟΥ , μεταξύ των οδών Αγ. Γεωργίου και Ανώνυμος,

ΓΟΜΦΩΝ, μεταξύ των οδών Καραϊσκάκη και Περ. Οδού ,

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μεταξύ των οδών Περ. Οδού και Καραϊσκάκη.

λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου “Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη του Μουζακίου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 19 έως και 23 Δεκεμβρίου - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 12 έως και 16 Δεκεμβρίου - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 21 έως και 25 Νοεμβρίου - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 14 έως και 18 Νοεμβρίου - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου

Δείτε επίσης