Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας για τον χώρο της Υγείας

Share

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας για τον χώρο της Υγείας

Το δημοτικό συμβούλιο Καρδίτσας αφού συζήτησε το θέμα:  «πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας στο Ν. Καρδίτσας και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» αποφάσισε    κατά πλειοψηφία την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

Ο χώρος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας αποτελεί το καταφύγιο του κάθε πολίτη. Το νοσοκομείο της Καρδίτσας, τα Κέντρα Υγείας καθώς και οι άλλες δομές δημόσιας υγείας προσφέρουν σημαντικότατο έργο το οποίο στην κυριολεξία είναι ανεκτίμητο.  Στις παραπάνω δομές καθημερινά σώζονται ζωές συμπολιτών μας.

Το Υπουργείο Υγείας με τις διοικητικές δομές που διαθέτει, την 5η ΥΠΕ αλλά και την τοπική διοίκηση του ιδρύματος, καταβάλλον συνεχείς προσπάθειες για την αναβάθμιση των  υπηρεσιών που παρέχουν το Νοσοκομείο, τα Κέντρα Υγείας και οι άλλες δομές που λειτουργούν στο νομό μας.

Επίσης πολύ μεγάλη είναι η προσπάθεια των γιατρών, των νοσηλευτών και γενικά του συνόλου του προσωπικού του ιδρύματος, για να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίας υγείας στους ασθενείς.

Ωστόσο λόγω της πανδημίας αλλά και της συσσώρευσης προβλημάτων που ανέκυψαν εδώ και αρκετά χρόνια, χρειάζεται  να επισημανθούν μια σειρά από θέματα που πρέπει να επιλυθούν.

  • Η έλλειψη Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού είναι κεντρικό ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ταχύτερο δυνατόν για την καλή λειτουργία των κλινικών αλλά και του συνόλου του ιδρύματος. Κρίνεται απαραίτητο να γίνουν στοχευμένες προκηρύξεις 4 θέσεων παθολόγων και ακτινολόγων. Επίσης απαραίτητη είναι η επαναφορά οργανικών θέσεων στην παθολογική.
  • Σε κλινικές και εργαστήρια Νοσοκομείου ο εξοπλισμός είναι ελλιπής, είτε παλαιάς τεχνολογίας
  • Πρόβλημα υπάρχει με την παλαιότητα του κτιρίου που δημιουργεί ζητήματα λειτουργίας και ελπίζουμε η εξαγγελθείσα ενεργειακή αναβάθμιση να προχωρήσει γρήγορα. Ωστόσο μέχρι τότε θα χρειαστούν παρεμβάσεις για την επίλυση των κατεπειγόντων προβλημάτων.  Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται ανανέωση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού.
  • Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν στα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία καθώς και στις δομές που παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Καρδίτσας προσπαθώντας να ενώσει την φωνή του μαζί και με άλλους φορείς που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα, θέτει υπ όψιν κάθε αρμοδίου το παραπάνω ψήφισμα, με στόχο να επιλυθούν τα ζητήματα που τίθενται.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θωμάς Κόντος

Δείτε επίσης