Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας για ανέργους αποκτά η Καρδίτσα

Share

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας για ανέργους αποκτά η Καρδίτσα με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών αποκτά η Καρδίτσα με χρηματοδότηση από  την  Περιφέρεια Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την έγκριση διάθεση πίστωσης ύψους 110.259 ευρώ για την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου με δικαιούχο και φορέα λειτουργίας την Αναπτυξιακή Καρδίτσας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. – ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Η δημιουργία του Κέντρου  εντάσσεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας (ΣΒΑΑ) «Καρδίτσα πόλη να ζεις» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020.

«Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο, την Αναπτυξιακή Καρδίτσας  ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020, χρηματοδοτούμε μια νέα Πιλοτική Δομή στην Καρδίτσα, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέχρι τις 31/10/2023, για την υποστήριξη ανέργων συνανθρώπων  μας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.«Επιπλέον δημιουργούμε τρεις νέες θέσεις εργασίας,  με ειδικούς επιστήμονες που  αναλαμβάνουν την  συμβουλευτική καθοδήγηση των ανέργων στην εργασιακή επιστροφή και την κοινωνική ένταξη. Πρόκειται για ένα έργο ανθρώπινο με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα. Ενώνουμε δυνάμεις για να κερδίσουμε το μέλλον μέσα από καλές πρακτικές με προστιθέμενη αξία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων

Το «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας» αποτελεί μια πιλοτική νέα δομή προώθησης της επιχειρηματικότητας ανέργων και μελών ευπαθών ομάδων της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας. Το Κέντρο λειτουργεί στο πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αξιοποιεί τις συνέργειες μεταξύ κοινωνικών υπηρεσιών, δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, φορέων επιχειρηματικότητας και δικτύων επιχειρήσεων. Στις υπηρεσίες του περιλαμβάνονται η υποστήριξη της δικτύωσης, της συμβουλευτικής και της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών ομάδων συμβάλλοντας στην ενεργό κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του Κέντρου αναμένεται να παρασχεθούν υπηρεσίες σε τουλάχιστον 40 ανέργους ενώ προβλέπεται η πρόσληψη 3 στελεχών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, εκ των οποίων δύο Οικονομολόγοι και ένας Ψυχολόγος.

Η λειτουργία της Δομής εξυπηρετεί τον  Ειδικό Στόχο της ΣΒΑΑ «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ΜΜΕ, της αυτοαπασχόλησης και ανάπτυξη της κοινωνικής και συνεργατικής επιχειρηματικότητας». Επίσης, είναι σε πλήρη συνάφεια με τον Ειδικό Στόχο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 «Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης με στόχευση στις καινοτόμες επιχειρήσεις».

Δείτε επίσης