Η αντιπεριβαλλοντική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ συνεχίζεται και με τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) 

Share

Η αντιπεριβαλλοντική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ συνεχίζεται και με τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) 

     Πρώτα ο αντιπεριβαλλοντικός νόμος της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, που υιοθέτησε τις ιδιαίτερα ευνοϊκές και σε βάρος του περιβάλλοντος  διαδικασίες αδειοδότησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), κατήργησε τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (οικότοποι, Natura 2000, κ.λ.π) και καθυστέρησε την κατάρτιση και έγκριση των υποχρεωτικών από την ευρωπαϊκή νομοθεσία Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), η εκπόνηση των οποίων είχε ανατεθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακολούθησε ο νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις, με τον οποίο η κυβέρνηση της ΝΔ, με πρόσχημα την ανάπτυξη,  υιοθέτησε την απόλυτη υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα. Αφαίρεσε, μάλιστα, αρμοδιότητες από το χαρτοφυλάκιό του ΥΠΕΝ, προκειμένου να θεσπίσει “παραθυράκια” για τους “επενδυτές”, που πλέον έχουν τη δυνατότητα να θέτουν τους δικούς τους κανόνες στις προστατευόμενες περιοχές, με βάση αποκλειστικά τα συμφέροντά τους και όχι την προστασία των συγκεκριμένων περιοχών.

Και έρχονται τώρα και οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, η διαβούλευση επί των οποίων, προκειμένου γι’ αυτές των Θεσσαλικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής των Αγράφων, έληξε πριν λίγες μέρες.

Ήδη καταδικασμένη από το 2020 η Ελλάδα, επειδή δεν καθόρισε εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας (δηλαδή έως το έτος 2012!!!) τους απαιτούμενους στόχους διατήρησης ειδών των προστατευόμενων περιοχών (οικότοποι, περιοχές Natura 2000, κ.λ.π.) και δε θέσπισε τα προβλεπόμενα από τους αντίστοιχους κανονισμούς της Ε.Ε. μέτρα διαχείρισης των ίδιων περιοχών.

Πιεζόμενη η σημερινή κυβέρνηση τόσο από τις ανωτέρω εξελίξεις όσο και  από τις αντιδράσεις φορέων και πολιτών αλλά και από τις προσφυγές αυτών στη Δικαιοσύνη, άρχισε, έστω και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, την εκπόνηση και έγκριση των αναγκαίων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) για τις προστατευόμενες περιοχές, με τελικό στόχο αυτές να έχουν ολοκληρωθεί στο τέλος του 2022, στόχος που μάλλον μοιάζει ανέφικτος με τα σημερινά δεδομένα.

Από το περιεχόμενο, ωστόσο, των ίδιων μελετών, όπως αυτές προωθούνται προς έγκριση από την κυβέρνηση της ΝΔ, διαπιστώνονται τέτοιες ελλείψεις και παραλείψεις, που αφενός τις απομακρύνουν απ’ όσα η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτάσσει για τους προστατευόμενους τόπους και τα εντός αυτών διαβιούντα είδη χλωρίδας και πανίδας αφετέρου πιθανολογούν άλλες σκοπιμότητες. Τα ίδια συναντούμε και στις υπό έγκριση Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για την περιοχή των Αγράφων, καθώς απουσιάζει απ’ αυτές κάθε αναφορά σε μέτρο για την αποτροπή περαιτέρω προώθησης έργων ΑΠΕ και των γνωστών επιπτώσεών τους στη βιοποικιλότητα και στο περιβάλλον, καταλήγουν σε κατάτμηση ενδιαιτημάτων ειδών της περιοχής, δε λαμβάνουν υπόψη πρόσφατα στοιχεία επίσημων μελετών για την άγρια ζωή,  επικαλούνται σε πολλές περιπτώσεις έλλειψη δεδομένων για τα προστατευόμενα είδη, κ.λ.π..

Γενικά, αντί οι Ειδικές Περιβαλλοντικές μελέτες να θεσπίσουν μέτρα προστασίας και να θωρακίσουν τις ευαίσθητες προστατευόμενες περιοχές, όπως και η ευρωπαϊκή νομοθεσία με τις αντίστοιχες Οδηγίες της ΕΕ επιτάσσουν, φροντίζουν να καθιστούν ή να διατηρούν τις ίδιες περιοχές ευάλωτες απέναντι στα σχέδια και στις επιδιώξεις μεγαλοεργολάβων, όπως κι αυτοί των ΑΠΕ.

Δυστυχώς, όπως και όλα τα ανωτέρω μαρτυρούν, η εκπόνηση και έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών από την κυβέρνηση της ΝΔ δεν αποτελεί τίποτα άλλο από μία ακόμα απόδειξη της αντιπεριβαλλοντικής της πολιτικής, που κατ’ επανάληψη και με διάφορες αφορμές έχουμε βιώσει  μέχρι σήμερα. Μιας πολιτικής καταστροφικής για το περιβάλλον, που καταστρατηγεί διατάξεις και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά και του Συντάγματος της χώρας μας, προς όφελος των μεγαλοσυμφερόντων που ανέδειξαν και στηρίζουν την ίδια κυβέρνηση στην εξουσία.

Για το Τμήμα Περιβάλλοντος της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Καρδίτσας,

Γιώργος Δ. Καραβίδας

Δείτε επίσης