Παραλαβή ενός σύγχρονου εκσκαφέα-φορτωτή από το Δήμο Αργιθέας

Share

Παραλαβή ενός σύγχρονου εκσκαφέα-φορτωτή από το Δήμο Αργιθέας

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27.10.2022, η παραλαβή ενός σύγχρονου εκσκαφέα-φορτωτή από την αρμόδια επιτροπή και από τη Δημοτική Αρχή στο αμαξοστάσιο του Δήμου Αργιθέας.

Το συγκεκριμένο μηχάνημα έργου αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την εξυπηρέτηση πολλών τακτικών και έκτακτων υπηρεσιών, στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του Δημοτικού οδικού Δικτύου, απομάκρυνσης φερτών υλικών, αποχιονισμών, καθαρισμού αγωγών κ.ά.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη καθώς η ενίσχυση του στόλου έχει τεθεί από τη Διοίκηση του Δήμου ως απολύτως απαραίτητη προτεραιότητα προκειμένου να ενισχυθεί αισθητά και να διασφαλιστεί στο μεγαλύτερο βαθμό η εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το μηχάνημα αγοράστηκε στο πλαίσιο της «Προμήθειας μηχανημάτων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού», η οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Φιλόφημος ΙΙ».

Η προμήθειά του έγινε μέσα από ηλεκτρονικό διαγωνισµό και η αξία του φορτωτή ανέρχεται σε 119.660,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 Γραφείο Τύπου Δήμου Αργιθέας

Δείτε επίσης